Spolka a vojna na Ukrajine: Tvorba starostlivých interiérov a exteriérov pre deti a mládež

Aké je citlivé navrhovanie a akým spôsobom je aplikovateľné v krízových podmienkach?

Vojna obrátila náš svet naruby. Pre mnohé a mnohých z nás to znamenalo spochybnenie a radikálne prehodnocovanie našich priorít, úloh, zmyslu. Zoči-voči tejto hroznej situácii sa nám dovtedajšie projekty zdali nepodstatné a banálne. Spoločne sme hľadali spôsob, ako otočiť pocity beznádeje, hnevu a smútku, na niečo zmysluplné. Pomáhanie nám umožnilo zvládať tieto emócie o niečo lepšie. Snažili sme sa preto, či už individuálne alebo kolektívne, zapojiť do rôznej pomoci a dobročinných aktivít. V roku 2022 a 2023 sme preto spolupracovali s organizáciou Človek v ohrození (People in Need Slovakia) a Mareena na tvorbe oddychových priestorov pre deti a mládež v núdzových ubytovacích zariadeniach na Slovensku a na Zakarpatskej časti Ukrajiny. Naša rola spočívala predovšetkým v:

Realizácia výskumu: zistenie potrieb v priestorovom a spoločenskom kontexte.
Citlivé programové a dizajnové navrhovanie.
Zastrešenie intervencie a následnej realizácie.
Zastrešenie vypracovania a dodržiavania metodologických postupov. \

1. Detské k(j)útiky a nízkoprahové centrá

Naša aktívna spolupráca s neziskovou organizáciou Človek v ohrození začala hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Reagovala na potrebu zabezpečiť najviac zraniteľným skupinám – deťom a mladým ľuďom – dôstojne a atraktívne podmienky v dočasných útočiskách na Slovensku pre výuku, trávenie voľného času či zábavu.

Prvý zo spoločných projektov dostal pracovný názov Kjutik. Pracovali sme formou krízového dizajnu, navrhnutého priamo na mieste bývania ľudí, utekajúcich pred vojnou. Päť priestorov sme realizovali v priebehu pár dní formou workshopov. Dôležitá bola hodnota prinášania inkluzívnych priestorov. Pomáhali nám študentky architektúry Fakulty umenia v Košiciach aj ľudia z Ukrajiny, žijúci na mieste.

Postupom času sme krízový dizajn a aktívnu spoluprácu transformovali do väčších zásahov v podobe štyroch Nízkoprahových centier v Žiline, Prešove, Spišskej Novej Vsi a Bardejove.

2. Tvorba citlivých priestorov v humanitárnom centre v Gabčíkove

V júli 2022 sme započali intenzívnu spoluprácu s organizáciou Mareena, ktorá pôsobí v Humanitárnom centre v Gabčíkove. To ponúka núdzové ubytovanie pre viac než 800 ľudí, prevažne starších, ženy a deti z Ukrajiny. Spolka v objekte tvorila spoločenské priestory a dočasné oddychové zóny. Uplatňovali sme pri tom citlivú a inkluzívnu miestotvorbu a snažili sa v čo najväčšej možnej miere zohľadniť potreby rozličných (nielen vekových) skupín ubytovaných. Najprv sme skúmali potreby skrz rozhovory so zainteresovanými osobami a organizáciami a analyzovali dostupné dáta. Následne sme začali s úpravou a zariaďovaním jednotlivých priestorov. Zariaďovali sme spoločenskú miestnosť, dve učebne a dočasne aj štyri oddychové zóny.

3. Orientácia v priestoroch v Gabčíkove

Naviac sme na konci roka 2022 pre tento komplex budov vytvorili aj orientačný systém. Nové značenia traktov, poschodí a dôležitých miestností sme navrhovali tak, aby boli ľahko čitateľné a zrozumiteľné všetkým vekovým a kultúrnym skupinám. Hoci niektorí obyvatelia žili v centre od začiatku vojny a budovu poznajú, do centra stále prichádzali aj noví utečenci ohrození vojnou v susednej krajine.

4. Úprava núdzových priestorov na Ukrajine

Na konci roka 2022 a začiatkom roka 2023 sme sa podieľali na projekte Child friendly Spaces – zariadení 40 detských oddychových zón na Zakarpatskej časti Ukrajiny. S ukrajinským Človekom v ohrození sme spolupracovali v núdzových ubytovacích zariadeniach, školách, škôlkach a protibombových úkrytoch.

Snažili sme sa priniesť prázdninovú atmosféru tam, kde je najviac potrebná – výsledkom projektu sú viac priaznivé priestory pre deti a mládež. Priestory, ktoré umožňujú radostnejšie trávenie voľného času či nútené trávenie času v úkryte počas trvania poplachov.

Mediálny ohlas

Videoreportáž v ukrajinčine na М-Студіо.

„Pomerne veľký priestor sme rozdelili na niekoľko menších zón: niektoré na kreslenie, iné na súkromie, malý wigwam, kde sa môžu schovať introvertné deti. Jediné, čo sme chceli dosiahnuť, bolo zlepšiť tento priestor pre deti.“ Článok čítajte po ukrajinsky na Суспільне Новини a v slovenčine na webe Človeka v ohrození.

„Detské kútiky prinášajú pocit bezpečia a známeho, hovorí architekt Pohody o pomoci ľuďom z Ukrajiny.“ Rozhovor si prečítajte na webe Človeka v ohrození (v slovenčine).

„Ďalší detský kútik pre malých Ukrajincov a Ukrajinky vzniká v Košiciach.“ Video nájdete na webe Človeka v ohrození (v slovenčine).

Tím a podpora

Projekty sme realizovali v spolupráci s organizáciami Mareena a s Človekom v ohrození – na Slovensku a na Ukrajine, s tímom ukrajinských architektiek a architektov, s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v konkrétnych lokalitách a organizáciou Sign of Hope. Projekt v spolupráci s Človekom v ohrození bol financovaný z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky.

Tím detské k(j)útiky a nízkoprahové centrá: Kristina Roman, Viktória Mravčáková, Michal Sládek, Katarína Onderková.

Tím tvorba citlivých priestorov v humanitárnom centre v Gabčíkove: Michal Sládek, Katarína Onderková, Lýdia Grešáková, Zuzana Révészová.

Tím orientácia v priestoroch v Gabčíkove: Barbora Krejčová, Viktória Mravčáková, Michal Sládek.

Tím úprava núdzových priestorov na Ukrajine: Kristina Roman, Zuzana Révészová, Michal Sládek, Viktória Mravčáková, Katarína Onderková, Lýdia Grešáková.

Súvisiace projekty