Tvorba starostlivých interiérov a exteriérov pre deti a mládež

Aké je citlivé navrhovanie a akým spôsobom je aplikovateľné v krízových podmienkach?

V roku 2022 a 2023 ako kolektív intenzívne pracujeme v kontexte humanitárnej pomoci. Po začiatku vojny na Ukrajine sme aktívne spolupracovali s organizáciou Človek v ohrození (People in Need Slovakia aj Mareena na tvorbe oddychových priestorov pre deti a mládež v núdzových ubytovacích zariadeniach na Slovensku a na Zakarpatskej časti Ukrajiny. Naša rola spočívala predovšetkým v:

Realizácia výskumu: zistenie potrieb v priestorovom a spoločenskom kontexte.
Citlivé programové a dizajnové navrhovanie.
Zastrešenie intervencie a následnej realizácie.
Zastrešenie vypracovania a dodržiavania metodologických postupov. \

Kjutiky, Nízkoprahové centrá a Child Friendly Spaces

Naša aktívna spolupráca s neziskovou organizáciou Človek v ohrození začala hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Reagovala na potrebu zabezpečiť najviac zraniteľným skupinám – deťom a mladým ľuďom – dôstojne a atraktívne podmienky v dočasných útočiskách na Slovensku pre výuku, trávenie voľného času či zábavu.

Prvý zo spoločných projektov dostal pracovný názov Kjutik. Pracovali sme formou krízového dizajnu, navrhnutého priamo na mieste bývania ľudí, utekajúcich pred vojnou. Päť priestorov sme realizovali v priebehu pár dní formou workshopov. Dôležitá bola hodnota prinášania inkluzívnych priestorov. Pomáhali nám študentky architektúry Fakulty umenia v Košiciach aj ľudia z Ukrajiny, žijúci na mieste. Postupom času sme krízový dizajn a aktívnu spoluprácu transformovali do väčších zásahov v podobe troch Nízkoprahových centier v Žiline, Prešove a Spišskej Novej Vsi.

V projekte Child friendly Spaces sa podieľame na zariadení 40 detských oddychových zón na Zakarpatskej časti Ukrajiny. S ukrajinským Človekom v ohrození spolupracujeme v núdzových ubytovacích zariadeniach, školách, škôlkach a protibombových úkrytoch. Snažíme sa priniesť prázdninovú atmosféru tam, kde je najviac potrebná – výsledkom projektu sú viac priaznivé priestory pre deti a mládež. Priestory, ktoré umožňujú radostnejšie trávenie voľného času či nútené trávenie času v úkryte počas trvania poplachov.

Premena a orientácia v priestoroch v Gabčíkove

Niekoľko priestorov sme pomohli vytvoriť aj v Humanitárnom centre v Gabčíkove v spolupráci s organizáciou Mareena.

Naviac sme na konci minulého roka pre tento komplex budov vytvorili aj orientačný systém. Nové značenia traktov, poschodí a dôležitých miestností sme navrhovali tak, aby boli ľahko čitateľné a zrozumiteľné všetkým vekovým a kultúrnym skupinám. Hoci niektorí obyvatelia žijú v centre od začiatku vojny a budovu poznajú, do centra stále prichádzajú aj noví utečenci ohrození vojnou v susednej krajine.

Mediálny ohlas

Videoreportáž v ukrajinčine na М-Студіо.

„Pomerne veľký priestor sme rozdelili na niekoľko menších zón: niektoré na kreslenie, iné na súkromie, malý wigwam, kde sa môžu schovať introvertné deti. Jediné, čo sme chceli dosiahnuť, bolo zlepšiť tento priestor pre deti.“ Článok čítajte po ukrajinsky na Суспільне Новини a v slovenčine na webe Človeka v ohrození.

„Detské kútiky prinášajú pocit bezpečia a známeho, hovorí architekt Pohody o pomoci ľuďom z Ukrajiny.“ Rozhovor si prečítajte na webe Človeka v ohrození (v slovenčine).

„Ďalší detský kútik pre malých Ukrajincov a Ukrajinky vzniká v Košiciach.“ Video nájdete na webe Človeka v ohrození (v slovenčine).

Tím a podpora

Projekty realizuje Spolka v spolupráci s organizáciami Mareena a s Človekom v ohrození – na Slovensku a na Ukrajine, s tímom ukrajinských architektiek a architektov a organizáciou Sign of Hope. Projekt v spolupráci s Človekom v ohrození je financovaný z finančných prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky.

Súvisiace projekty