Tvorba stratégií v plánovaní

webfront_sak-zahrada-lukas-katrinak.jpg

Spolka sa zaoberá tvorbou odpovedí na súčasné sociálne a environmentálne problémy s cieľom vytvárať komplexné prostredie. Zároveň reaguje na priestorové prepletenosti, ponúka radosť a dobrú atmosféru – pozitívne budúce riešenia ako alternatívu k súčasnému stavu. To pretavujeme do tvorby strategických dokumentov. Pri nich sa spoliehame na náš:

Výskum.
Zapojenie verejnosti.
Facilitovanie stretnutí, moderovanie konfliktov, workshopy na viziovanie budúcností.
Vedenie interdisciplinárnych tímov.
Návrh opatrení, politík a ich vyjednávanie.
Tvorba a prioritizácia akčných krokov, akčného plánu a s tým súvisiacih konkrétnych zodpovedností.

Ako tím pri strategických dokumentoch často spolupracujeme aj s väčším počtom ľudí a z rôznych disciplín. Často hovoríme o participácii – zapájaní ľudí do tvorby – keď pomáhame samosprávam či organizáciám zahrnúť hlas najrôznejších aktérov. No participáciu riešime aj v takýchto tímoch. Už niekoľko rokov sa nám úspešne darí viesť projekty, ktoré vyžadujú facilitáciu interdicsiplinárnej spolupráce, dodržiavanie prísnych časových rámcov a skutočné prepojenie jednotlivých poznatkov – na ktoré vytvárame vlastné metodiky.

Súvisiace projekty