Dotazníkové prieskumy

Správne pripravený a realizovaný výskum je východiskom dobrého projektu a podkladom pre zodpovedné rozhodnutia. Súčasťou výskumu sú preto často dotazníkové prieskumy či ankety. Pri ich tvorbe či konzultáciách pracujeme s dlhoročnými skúsenosťami so sociologickým výskumom, jeho zrozumiteľnosťou a ľahkou čitateľnosťou zdelení. Prezrite si niektoré z dotazníkov, ktoré máme za sebou.

Výber projektov, v rámci ktorých sme robili dotazník či anketu

Česká zemědelská univerzita v Praze s našou pomocou pripravila dotazník. Pripravujú plán rozšírenia internátov, a preto chceli zistiť potreby a očakávania študentov od ubytovania v areáli ČZU.

Pre košickú Tabačku Kulturfabrik sme spracovali dotazník, v ktorom zbierali informácie od návštevníkov a návštevníčiek. Cieľom bolo pomôcť im vytvoriť lepší obraz o tom, čo potrebujú ponechať, vylepšiť či zmeniť.