Workshopy a ich facilitovanie

Aké spolu spolupracovať? Čím sa líši môj názor od iných? Ako sa vieme zhodnúť napriek našim rozdielom? Ako spolu plánovať prostredia dobré a udržateľné pre všetkých?

© Spolka 2022
Plánujeme, konzultujeme, dizajnujeme, facilitujeme a produkčne zabezpečujeme participatívne workshopy a focusové skupiny pre samosprávy a organizácie.

Nosnými prvkami nami vedených workshopov je uvoľnená atmosféra, moderovaná diskusia a používanie vizuálnych pomôcok. Naša metodika je vždy šitá na mieru ľuďom a témam, s ktorými pracujeme. Pri tvorbe metodológie vychádzame z našich niekoľkoročných skúseností s participáciou. Napríklad, na pozvanie Fabriky umenia sme organizovali workshop o možnostiach rozvoja jednej z budov priemyselného areálu v Partizánskom. Spolupráca a schopnosť predstavovať si spoločné budúcnosti súkromného, občianskeho a verejného sektora je v kultúrno-komunitnom rozvoji kľúčová. Počas workshopu sa zástupcovia a zástupkyne verejnej správy, občianskej spoločnosti, podnikateľov a kultúrnych inštitúcii z okolia rozprávali o tom, ako budove vdýchnuť nový život.

Výber z workshopov

Od roku 2016 sme vyvorili viac ako 20 takýchto workshopov. Nižšie nájdete prehľad niektorých z nich.

Architektonická obec

Pre Útvar hlavného architekta mesta Košice sme viedli odborný a koncentrovaný workshop. Bol zameraný na podporenie kvality zadania územnej štúdie okolia rieky Hornád. Hlavy dali dokopy zástupcovia ocenených v súťaži o nové mestské centrum v tejto lokalite, zástupcovia univerzity, železníc, Ministerstva vnútra, urbanisti a urbanistky z Útvaru a mnoho ďalších. Doprava – environmentálne otázky – nadväznosť na región. To boli jedny z mnohých tém. Výsledkom workshopu je kvalitná správa so zoznamom odporúčaní pre ďalšie zapracovanie. Účastníci a účastníčky tiež komunikovali závery primátorovi mesta priamo na mieste.


Pre Inštitút pre pasívne domy sme pripravili a moderovali členské stretnutie. Cieľom bolo rozobrať ďalšie kroky inštitútu v dôležitej téme udržateľnej architektúry, v ktorej pôsobí už takmer 30 rokov. Zámerom bolo aj vzájomné naladenie sa členiek a členov po dlhom pandemickom období. Výstupom spoločných dní v Štiavnici bola memorabília, tematicky z recyklovaného stavebného odpadu, a report z udalosti.

Občianska spoločnosť

Cieľom projektu Rok pre klímu, je v stredoeurópskom kontexte otvárať a reflektovať témy súvisiace s klimatickou zmenou. V rámci projektu sme pripravili a facilitovali dve podujatia:

– 1. V Bratislave a vo Viedni – s cieľom sieťovať pedagógov a pedagogičky z oborov dizajnu a architektúry. Našou úlohou bolo ľudí prepojiť a umožniť efektívne plánovanie spoločných úloh. Realizovali sme plánovací workshop, ktorého cieľom bolo účastníkov a účastníčky scitlivieť voči otázkam vnímania, hodnotenia a pozorovania priestoru. Následne sme facilitovali “Unconference” a zdieľanie nápadov ohľadom klimaticky starostlivého vzdelávania. Prečítajte si analýzu výstupov z udalosti (v anglickom jazyku).

– 2. V Bratislave – s cieľom spolupripraviť a facilitovať (ne)konferenciu. Témou boli núdzová architektúra a klimatická migrácia. Okrem facilitovania mala v rámci tematických blokov Spolka aj dve prednášky. Michal referoval o projektoch bývania pre vylúčené komunity (napríklad DOM.ov), ktoré spoluorganizoval. Kata a Viktória zas sprostredkovali svoje skúsenosti z práce na tvorbe priestorov pre deti v núdzových ubytovaniach. Na podujatí sa stretli ľudia z oblastí architektúry a dizajnu, ale aj z neziskových organizácií, humanitárneho sektora, či štátnej správy. Nieslo sa v duchu nádeje a odhodlania, aj napriek ťažkým témam, ktorými sme sa zaoberali. O témach (ne)konferencie sme napísali článok.

Samosprávy a stakeholderi