Zbierky a prezentácie rómskej kultúry

O sympóziu

30. november 2017
Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

Kde sa nachádzajú zbierky rómskych kultúrnych artefaktov v Európe a ako do nich prispievajú slovenské kultúrne iniciatívy a umelci? Ktoré inštitúcie uchovávajú a prezentujú kultúrne dedičstvo Rómov? Aké sú etické a efektívne stratégie zberu informácií, objektov a kultúrnych artefaktov? Ako je možné budovať rómske archívy a zhromažďovať a usporadúvať ich presne a konštruktívne?

Tieto otázky boli predmetom sympózia Zbierky a prezentácie rómskej kultúry. Zástupcovia kultúrnych inštitúcií, výskumníci a kritici umenia spoločne s publikom skúmali, aké stratégie môžu zmeniť formy reprezentácie kultúry Rómov a jej vzťah k slovenskej kultúre. Pozvaní experti mali bohaté skúsenosti z práce s rómskou kultúrnou pamäťou, zachovaním znalostí Rómov a s vyrovnávaním sa s výzvami spojenými s digitalizáciou v múzeách, zbierkach a archívoch.

Príspevky prednesené na sympóziu môžete zhliadnuť online:

Program

Súbežne s konferenciou prebehla výstava Nadikhuno muzeumos – Neviditeľné múzeum v galérii tranzit.sk, vernisáž 29.11. o 18:00

10:00 – 12:30 – Blok 1: Výzvy pre materiálne múzejné zbierky súčasného rómskeho umenia
Adriana Daneková– zástupkyňa Múzea kultúry Rómov na Slovensku (Slovenské národné múzeum)
Agnes Horváthová – kultúrna pracovníčka, ktorá organizovala online archívy v prvých rokoch po roku 2000
Emília Rigová – umelkyňa, ktorá spolu editovala vydanie časopisu ENTER o rómskom umení

13:30 – 16:00 – Blok 2: Práca archívov a pamäť
Tímea Junghaus – kurátorka vizuálneho umenia, digitálnych archívov a tvorby znalostí
Erika Godlová – zástupkyňa dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, Štátna vedecká knižnica v Prešove, digitalizovanie živej rómskej kultúry v prostredí knižnice
Kateřina Sidiropulu Janků – sociologička, autorka projektu Pamět romských dělníků (Leperiben)

Tím a podpora

Záštitu nad podujatím prevzali minister kultúry Marek Maďarič a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Sympózium spoločne organizujú Goetheho inštitút Bratislava, tranzit.sk, RomArchive – Digital Archive of the Roma, a za Spolku Zuzana Révészová. Podporovateľom sympózia je Visual Art Section.

Súvisiace projekty