Spolka je kolektív odborníčok v oblasti architektúry a sociológie. Pracujeme na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť starostlivejšie a inkluzívnejšie životné prostredie v prospech dobrého života všetkých.

Za fotografiu ďakujeme Barbore Bačovej. Chcete si o nás prečítať v zaujímavom rozhovore? Spolka by Lýdia Pribišová.

Pracujeme od transdisciplinárneho výskumu až po dizajn a realizáciu

Výročné správy

Spolku tvorí

Lýdia Grešáková

vyštudovala sociológiu, je výskumníčka a publicistka. Zaoberá sa starostlivou miestotvorbou, klimatickou udržateľnosťou miest, facilitáciou a kritickou reflexiou úlohy umenia v spoločenskom dianí. Je štatutárkou Spolky a v minulosti pôsobila ako konzultantka a facilitátorka participatívnych procesov v PDCS a bola výskumnou pracovníčkou v K LAB, v Inštitúte mestského a regionálneho plánovania na TU v Berlíne. Fotí na film.

Viktória Mravčáková

je architekta a urbanistka, ktorá sa zameriava na verejné priestranstvá, politiku územného plánovania a špecifické priestorové javy (postsocialistických) miest. Študovala architektúru v Košiciach a na Vysokej škole úžitkových umení v Prahe, ako aj environmentálne štúdiá na Kyoto University of Arts and Design. Je štatutárkou Spolky a v minulosti pracovala napríklad v Kancelárii verejného priestoru v Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy, kde sa venovala témam ako je umenie vo verejnom priestore a verejné priestory sídlisk.

Katarína Onderková

je architektka a stavebná inžinierka so zameraním na interdisciplinárny prístup v zmysle prelínania architektonickej tvorby s umeleckou, verejným priestorom a sociologickým rozmerom. V jej prípade je vzťah medzi človekom a priestorom často skúmaný hlbšie aj prostredníctvom súčasného tanca.

Zuzana Révészová

vyštudovala teóriu umenia, právo, sociológiu a regionálnu ekonómiu so zameraním na kultúrny rozvoj miest. Pracovala pre Národné osvetové centrum a Creative Industry Košice, ako projektová manažérka a výskumná pracovníčka. Má rada teoretické výzvy, rozhovory s ľuďmi a prácu s dátami všetkých podôb. Je tiež členkou Spolky.

Kristina Roman

je architektka a členka Spolky. Pochádza z pohraničného Mukačeva a od roku 2016 žije na Východnom Slovensku. S diplomovou prácou Klimatizovaná skutočnosť, ktorá rieši mestské utópie, absolvovala na Katedre architektúry na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobila na Technickej Univerzite v Liberci a Hochschule Wismar, kde sa venovala skúmaniu architektúry skrz filmotvorbu. Vo voľnom čase Vám rada upletie kytice z košických lúk.

Zuzana Tabačková

je urban designer, ktorá sa zameriava a zaujíma o participatívny dizajn, mestské spoločné priestory, formálne a neformálne priestory a procesy vzdelávania o architektúre a priestore. Študovala architektúru v Edinburghu a na University of Arts v Berlíne. Od roku 2018 je výskumníčkou a tiež vyučuje urbanizmus a plánovanie na TU v Berlíne na Inštitúte mestského a regionálneho plánovania, na Katedre mestského navrhovania a plánovania. Zuzana je členkou Spolky (aktuálne na rodičovskej) a JAS – Jugend Architektur Stadt.

Spolka+

je rozšírením tímu, ktoré vyplýva z otvorenosti kolektívu k užším spoluprácam na rozdielnych projektoch s viacerými dušami, než len v pôvodnej zostave:

Kristína Bogárová

vyštudovala architektúru na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave (absolventka r. 2017) a na KU Leuven v Belgicku (r. 2016) v rámci výmenného študijného pobytu. Zaujíma sa o inovatívne postupy v rámci plánovania, participatívne plánovanie a verejné priestory. Jej cieľom je v spolupráci s obyvateľmi pretvárať nápady na zlepšenie ich okolia a hľadať spôsoby, ako sa to dá.

Lukáš Lengyel

Grammar police bez odznaku. Po štúdiu anglického jazyka a literatúry na Masarykovej univerzite sa venuje práci na rodinnom projekte Pet Farm Family, vo voľnom čase prekladá odborné články, texty do publikácií a venuje sa lokalizácii webov či online marketingu.

Dávid Sivý

je otec a dobrý kamarát. Jeho diela balancujú na okraji experimentálneho dizajnu a umenia. Ako prostriedok vyjadrovania väčšinou využíva moderné technológie a nové médiá, pretože vedú k vytvoreniu zmyslových a koncepčných inštalácií. Vzhľadom na povahu svojej práce je David často iniciátorom interdisciplinárnej spolupráce, spájajúcej vedu a umenie. Viac o Dávidovi ​a jeho projektoch nájdete na jeho stránke.

Hana Skljarzska

je sociologička, so zameraním na kultúrnu sociológiu a materialitu a pracuje ako konzultantka pre formálne a neformálne vzdelávanie. Predtým viedla a riadila vývoj nového stredoškolského kampusu. Tvorí a vedie zážitkové vzdelávacie programy, vyučuje kritické myslenie pre študentky, učiteľov, manažérky a manažérov. V súčasnosti pracuje ako facilitátorka a konzultantka pri vytváraní živých komunít.

Michal Sládek

vyštudoval katedru architektúry na VŠVU v Bratislave. Formujúci bol pre neho pobyt na CEPT University v indickom Ahmedabade v ateliéri bývania. Po návrate začal pracovať pre organizáciu Člověk v tísni Slovensko v téme bývania v sociálne výlúčenom prostredí. V spojení s doktorandským štúdiom na fakulte architektúry STU inicioval projekt Architekti v osade. Dlhodobo pôsobil v produkcií festivalu Pohoda. Príležitostne hráva hudbu kontinentov ako DJ Džbán.

Ďalšie spolupráce

Kontakt

Naše kontaktné údaje sa nachádzajú na samostatnej podstránke.