Nasadiť si Klobúk Starostlivosti: Citlivé Plánovanie Budúcnosti v Mestách

Čo je starostlivé mesto? Čo znamená starostlivosť? Publikácia Nasadiť si Klobúk Starostlivosti ukazuje cez príbehy, eseje, rozhovor, fotografie, video a herný manuál rôzne aspekty starostlivosti o miesta. Vychádza z workshopov, intervencií a prednášok Never Never School 2021, ktoré boli situované na rôznych miestach v Košiciach. Nájdete tu preto lokálne témy, no prezentované prístupy starostlivosti sú aplikovateľné aj mimo hranice tohto mesta a letnej školy.

Publikáciu sme sprístupnili zadarmo, nájdete ju online na tomto linku.

Viac o letnej škole.


Online publikácia, 63 strán
Vydala Spolka, Košice
2022

Titul: Nasadiť si Klobúk Starostlivosti: Citlivé Plánovanie Budúcnosti v Mestách
Editorky: Lýdia Grešáková, Viktória Mravčáková, Zuzana Tabačková, Never Never School
Jazyk: prevažne slovenský
Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISBN pdf 978-80-973580-3-7
ISBN html 978-80-973580-4-4

Obsah:
Úvod (Never Never tím, Lýdia Grešáková)
I. Starostlivosť ako dar
II. Sebecká starostlivosť
Starostlivé mestá (Gréta Čandová)
III. Právo na oddych
IV. Starostlivosť v spätnom chode
Starostlivosť z budúcnosti (Realistická Utópia Veľký Krtíš)
V. Aký príbeh rozprávame?
VI. O hodnote za našu starostlivosť
The value needs the new translation (Michal Mitro)
VII. Na nákupe starostlivých prístupov v supermarkete mesta
Nákupným vozíkom z Oklahomy do Košíc (Juraj Horňák)
Citlivo vzdelávať v architektúre a plánovaní miest (Lýdia Grešáková)
Manifest na raňajky (Viktória Mravčáková)
(Príbehy označené rímskymi číslicami na základe vlastných etnografických poznámok spísala Lýdia Grešáková)Veľa z našich publikácii vychádza prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku.