Plagaziny

Plagaziny sú dizajnové plagáty a ziny, ktoré skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prinášajú hlavné body prediskutované v rámci prednášok o živote v meste a mestskom plánovaní s názvom Mestoláska. Texty z plagazinov sme sa rozhodli uverejniť online v plnej verzii (linky nižšie). Vo fyzickej kópii, ktorá sa dá rozložiť na dizajnový plagát, si ich môžete objednať na našom e-shope.

Tri vami vybrané plagaziny (3 ks): 10 € (vrátane poštovného)
Samostatné plagaziny (1ks): 4 € (vrátane poštovného)

Texty plagazinov

Doposiaľ vyšli nasledovné plagaziny, ktorých eseje zverejňujeme v plnom znení:

Mesto X Stromy (esej Tomáša Fila)
Mesto X Včely X Hmyz (esej Kláry Hrenykóovej)
Mesto X Umenie (esej Zuzany Kupcovej)
Mesto X Mobilita (esej Martina Dubéciho)
Starostlivé mestá X Never Never School (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Domov (esej Juliany Sokolovej)
Mesto X Divočina (esej Tomáša Straky)
Mesto X Starostlivosť X Zraniteľnosť (esej Gréty Čandovej)
Ideál X Kompromis (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Planéta (esej Zuzany Révészovej)

Tím a podpora

Plagaziny pripravuje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Editovala Lýdia Grešáková. Plagaziny vznikli s finančnou podporou Fion, oz a vás, našich čitateľov a čitateliek. Ďakujeme.