ŠAK

spolka1.jpg

Na začiatku bola myšlienka, že škola ako inštitúcia má skvelé dispozície verejného priestoru, ktoré môže ponúknuť okolitej komunite. Škola je však často od okolia veľmi dobre uzavretá a jej komunitná úloha a jej potenciál sa v každodennej realite opomínajú.

ŠAK je súbor nápadov a vylepšení, ako školu s okolitou komunitou lepšie prepojiť a to prostredníctvom spoločného zveľaďovania priestorov školy. Základom modelu ŠAK je participatívne budovanie zdieľaného priestoru, ktoré zveľaďuje prostredie školy a zároveň zlepšuje susedské spolužitie. Škola sa tak stáva atraktívnym miestom pre vzdelávanie, hru, šport a aj trávenie voľného času žiakov a celej komunity.

Metodólogia ŠAK bola particiatívne vytvorená a testovaná počas pilotnej fázy 2016-2017 na dvoch základných školách v Košiciach v rámci projektov ŠAK Belehradská a ŠAK Užhorodská.

Konkrétne aktivity projektu:

Séria mapovacích workshopov a výstava Škola a sídlisko očami detí.
Tématické Hry o sídlisku pre deti a mládež.
Intervencie na školskom dvore zamerané na budovanie zdieľaného priestoru.
Mapovací workshop Spolu Školu zameraný na potreby sídliskových obyvateľov.
Budovanie zdieľaného priestoru na školskom dvore

Viac o teoretickom rozmere projektu sa dozviete v článkoch

Súvisiace projekty