Plán pre Košice (2018)Aké mesto si do budúcnosti prajeme? Plán pre Košice je príležitosť zrozumiteľne sa zoznámiť s úvahami o budúcnosti mesta. Je stratégiou sprostredkovania bližšieho kontaktu Košičaniek a Košičanov s procesom obstarávania nového územného plánu Košíc. Je výzvou pre pripomienkovanie konceptov územného plánu s porozumením. Ostatne, na to, aby sa naše mesto mohlo rozvíjať správnym smerom, potrebuje občianky a občanov, ktorí mu rozumejú a vice versa, a kvalitný nástroj – územný plán – ktorý definuje novú víziu rozvoja mesta.

Projekt prebiehal v roku 2017–2018.
Idea a vedenie projektu: Spolka

Na projekte ďalej spolupracovali: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta Košice, Ekonomická fakulta a Fakulta umení TU Košice, kino Úsmev, Skupina, Východné pobrežie, Dávid Sivý, Michal Šindelář, Kaja Miková, Ondrej Vecan a ďalšie Košičanky a Košičania.

Grafický dizajn a koncept: Dávid Sivý a Filip Dioszegi

Iniciatíva Plán pre Košice (2018) je ukončená, keďže sa skončilo aj pripomienkové konanie návrhu konceptov nového územného plánu. Túto komunikačnú platformu, webovú stránku a ďalšie podklady v októbri 2022 Spolka odovzdala mestu Košice, aby mohli pokračovať v ďalšej práci. Zmluva o predaji práv je uvedená aj v centrálnom registri. Prajeme mestu Košice a Útvaru hlavného architekta veľa úspechov s územným plánovaním a komunikáciou.

Stratégia

Naším cieľom bolo sprostredkovať participáciu verejnosti na tvorbe mesta. V tomto prípade: čo najväčšia osveta o územnom plánovaní medzi občanmi, bližší kontakt s procesom obstarávania nového územného plánu Košíc a jeho pripomienkovania, ktoré prebiehalo od 12. 4. – 30. 9. 2018. Najväčšou inšpiráciou bol pre Spolku Institut plánovaní a rozvoje Prahy, a to napriek tomu, že participácia v Košiciach sa začala už v pokročilom štádiu spracovania územného plánu. Preto sme v spolupráci s mestom a spracovateľmi územného pripravili informačný web Planprekosice.sk (fungoval do 2021), facebookovú stránku a výstavu so zaujímavým participatívnym programom. Mohli ste sa osobne stretnúť s odborníčkami a odborníkmi z oblasti územného plánovania, zúčastniť sa na komentovaných prechádzkach alebo prednáškach spracovateľa, okrem tradičného vystavenia Konceptov územného plánu v originále na Magistráte mesta Košice a na Kosice.sk.


— Prehľad —

Aktivity Trvanie (2018) Počet návštev (zhliadnutí)
Webstránka Planprekosice.sk Mar.-Dec. 10598
e-Pripomienky Apr.-Sep. n/a
KINOspot v kine Úsmev Máj-Nov. 10000
Výstava Plán pre Košice Mar.-Apr. 500
Diskusie s tvorcami územného plánu 6 dní 120
Prechádzky po miestach rozvoja 3 dni 60
Prednášky pre sídliská 5 dní 70
PapaQuiz: urbanistický špeciál 1 deň 20
Okrúhle stoly s osobnosťami Košíc 1 deň 45
Odborný seminár pre mesto 1 deň 30
Predstavenie projektu na TU Košice 1 deň 110
Medziodborový seminár na TU Košice 1 semester 30
Verejná prezentácia študentských projektov Apr. n/a
Dosah cez Rádio, TV Mar.-Dec. n/a
Dosah cez https://www.facebook.com/planprekosice/ Mar.-Dec. 596
Dosah cez https://www.instagram.com/planprekosice/ Mar.-Dec. 250

Výstava Plán pre Košice

13. 4. - 31. 5. 2018, Pavilón Oskar, Kasárne/Kulturpark
Vernisáž: 12. 4. 2018 o 17:00

Výstava Plán pre Košice zoznamovala obyvateľky a obyvateľov Košíc s dôležitým dokumentom, ktorý určuje víziu o budúcnosti nášho mesta. Jej cieľom preto bolo priblíženie procesu príprav územného plánu a aj samotný Koncept územného plánu zrozumiteľnou rečou:

Čo je územný plán?
Je to dokument o možnostiach rozvoja území v meste. Základom je komplexná mapa mesta. Takto mesto vyjadrí zámer rozvíjať konkrétne územia záväzne, zmysluplne a v kontexte súčasného vývoja svojho okolia.

Prečo potrebujeme nový územný plán?
V súčasnosti fungujeme so štyridsať ročným územným plánom. Ten vychádza z iných spoločenských podmienok a prešiel množstvom zmien a doplnkov, aby spĺňal potreby súčasného mestského života. Dnes sa zamýšľame nad tým, ako vnímať mesto ako celok v kontexte 21. storočia. Znamená to napríklad vyrovnať sa s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a environmentálnymi problémami.

“Košice pripravujú nový územný plán.
Aké mesto si do budúcnosti prajeme?
Aké sú dva navrhované koncepty územného plánu?
Zapojte sa aj vy do tvorby lepšieho mesta!”

Výstavu si prišlo pozrieť okolo 500 unikátnych návštevníčiek a návštevníkov. Bola otvorená denne (okrem pondelkov), vždy s možnosťou komentovanej prehliadky alebo konzultácie k obsahu Konceptov územného plánu


Sprievodný program

Diskusie s tvorcami územného plánu


Čo je územný plán a kto ho tvorí?
Prečo potrebujeme nový územný plán?
Čo je obsahom Konceptu územného plánu?
A čo si o tom myslia jeho tvorcovia?
Ako rieši okolie vášho bydliska?
Ako podať pripomienku?

Každý štvrtok vo večerných hodinách sme v priestoroch výstavy sprostredkovali moderované stretnutie obyvateliek a obyvateľov so (spolu)tvorcami Konceptov územného plánu alebo inými odborníčkami a odborníkmi v otvorenej, neformálnej diskusii – Čaj o piatej.

Čaj o piatej s tvorcami územného plánu
Stretnutie s hlavnou architektkou Košíc – Petronelou Királyovou a tvorcami Konceptu územného plánu zo Združenia UPN-M KE Viktorom Malinovským, Alexandrom Bélom a Deziderom Kovácsom. (19. 4. 2018, v priestore výstavy)

Čaj o piatej s Vladimírom Debnárom
Neformálna diskusia s Vladimírom Debnárom, obstarávateľom nového územného plánu, sústredená na otázky a hlavne objasnenie procesu pripomienkovania. (26. 4. 2018, v priestore výstavy)

Čaj o piatej s Jakubom Marekom
Jakub Marek reprezentuje mladšiu generáciu urbanistov v spracovateľskom tíme. Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave, vrátil sa do Košíc a veľmi huževnato pracuje na skvalitnení mestského prostredia svojho mesta. (3. 5. 2018, v priestore výstavy)

Čaj o piatej špeciál o bývaní
Osobné stretnutie s Deziderom Kovácsom, jedným z tvorcov nového územného plánu. Venovali sme sa hlavne téme bývania, ktorá sa týka naozaj všetkých obyvateľov Košíc. “Je lepšie bývať v meste a mať poruke škôlku, školu, obchody, úrady aj zdravotné zariadenia alebo radšej si kúpiť lacný pozemok na predmestí s domčekom a záhradou a denne dochádzať za vybavenosťou do mesta? Ako tieto prístupy ovplyvňujú život v meste? Môže to vôbec územný plán ovplyvniť?” (10. 5. 2018, v priestore výstavy)

Čaj o piatej s Ladislavom Kočišom
Diskusia s Ladislavom Kočišom, dlhoročným pracovníkom Útvaru hlavného architekta mesta Košice, a jedným z kľúčových ľudí, ktorí dohliadajú na celkový proces príprav nového územného plánu. (17. 5. 2018, v priestore výstavy)

Čaj o piatej s Martinom Jergušom
Posledný Čaj o piatej zhŕňal prístup Útvaru hlavného architekta mesta Košice a celkový proces príprav nového územného plánu. (24. 5. 2018, v priestore výstavy)

Diskusií “Čaj o piatej” sa zúčastňovalo pravidelne asi 20 obyvateľov.

Prechádzky po miestach rozvoja


Komentovaná cykloprechádzka okolím Hornádu
S Ing. arch. Martinom Jergušom z Útvaru hlavného architekta mesta Košice sme okrem spoznávania okolia rieky Hornád zisťovali, aká je budúcnosť danej oblasti v novom územnom pláne – a to priamo na mieste centrálneho toku rieky od Ťahanoviec až po Krásnu nad Hornádom.
(21. 4. 2018, Ťahanovský most na Aničke)

Prechádzka Zelený pás
Skrytý Zelený pás Terasa, čo je potenciálny park, ktorý môže vzniknúť zo zvyškovej zelene na pomedzí Starého Mesta a sídliska Terasa a z historických cintorínov, a aj jeho budúcnosť podľa pripravovaného územného plánu, sme spoznávali počas prechádzky s mladým architektom Ondrejom Vecanom.
(28. 4. 2018, pri Výmenníku na Štítovej 3)

Prechádzka Nehaňte Juh môj!
Tretia a posledná zo série prechádzok k pripravovanému územnému plánu bola zameraná na zanikajúcu industriálnu zónu na južnom predmestí Košíc a aj jej budúcnosť podľa pripravovaného územného plánu. Prechádzku viedol Mišo Hudák z Východného pobrežia.
(19. 5. 2018, konečná zastávka električky č. 4 v Barci)

Prednášky pre sídliská

Voľné pokračovanie Čaju o piatej: Vysvetlenie Konceptov územného plánu špeciálne pre jednotlivé mestské časti. Udalosti sme organizovali na pozvanie obyvateľov sídliska, ktorí prišli diskutovať a dozvedieť sa aj o možnostiach ako tento plán pripomienkovať.

Ako by sa mal vyvíjať či meniť charakter sídliska?
Pribudne nová výstavba? A čo zelené a rekreačné plochy?
Dáme viac priestor autám alebo cyklodoprave?

Plán pre SEVER
(30. 4. 2018, Poď na dvor)

Plán pre KVP
(26. 5. 2018, v priestoroch výstavy)

Prednášky o územnom pláne, ktoré si zorganizovali samotné občianky a občania:
Plán pre ŤAHANOVCE
(2. 6. 2018, Domček-Ťahanovce)

Plán pre ZÁPAD
(9. 6. 2018, Átrium klub terasa)

Plán pre STARÉ MESTO
(10. 6. 2018, Mondieu)

Plán pre SEVER | Foto: Poď na dvor

PapaQuiz: urbanistický špeciál

V spolupráci s Quizzical sme pri príležitosti predstavenia Konceptu územného plánu Košíc pripravili špeciálny kvíz venovaný mestu. Počas súťažného večera sa odborníčky a odborníci z tejto oblasti pýtali na históriu, súčasnosť aj budúcnosť mesta a ako dobre ho poznáte.
(26. 3. 2018, pavilón Papa v Kasárňach/Kulturparku)

PapaQuiz | Foto: Spolka

Web a mapová aplikácia

Aby ste sa mohli s procesom lepšie zoznámiť a porozumieť mu, pripravili sme pre vás zrozumiteľnú mapu vystavenú v priestoroch Kasární/Kulturparku hneď v centre Košíc, kde sme boli po celý čas k dispozícii pre vaše otázky a konzultácie.

Ešte viac sme sa verejnosti priblížili elektronicky. Vytvorili sme krátke ilustrované video a online materiály o tom, ČO je vlastne územný plán, PREČO ho potrebujeme, AKO sa pripravuje jeho vznik, AKO sa do procesu skrz pripomienkovanie môžete zapojiť a ČO presne je jeho obsahom - DVA KONCEPTY ÚZEMNÉHO PLÁNU. To všetko je prístupné na vizuálne atraktívnej intuitívnej stránke projektu Planprekosice.sk (fungovala do 2021).

V tejto fáze urbanisti pripravili dve vízie mesta. Variant A ukazuje mesto so súčasným počtom obyvateľov (približne 240 tisíc). Variant B predstavuje podobu mesta, ak by jeho počet narástol na 300 tisíc. Odlišuje ich aj spôsob riešenia: variant A určuje funkcie využitia územia konkrétnejšie, zatiaľ čo variant B flexibilnejšie. Cieľom variantov je otvoriť diskusiu a hľadať najlepšie riešenia, ktoré potom budú zapracované do finálneho návrhu územného plánu.

Analytické schémy variantov ku kľúčovým témam boli prístupné v našej mapovej aplikácii:

Prostredníctvom tejto webovej stránky ste mohli nájsť všetky relevantné informácie na jednom mieste, vysvetlenie procesu tvorby územného plánu, mapy oboch konceptov v zrozumiteľnej forme, linky na kompletné dokumenty mesta Košice, link na pripomienkovací formulár, alebo nás mohli priamo kontaktovať.

— Štatistiky za obdobie 20. 2. 2018 – 15. 12. 2018 —

Prehľad návštevníkov Počet zhliadnutí (percentuálny podiel)
Zobrazenie stránky 10 598 zobrazení
Podiel návštev Slovensko 87,96%
Podiel návštev Košice 59,84%
Podiel návštev Bratislava 19,55%
Podiel návštev Ostatné 20,61%

e-Pripomienkovanie

Kto rozhoduje o tom, ktorý variant konceptu územného plánu (A alebo B) sa dopracuje? Rozhodujeme o tom aj my, občania, prostredníctvom pripomienkovacieho procesu. V období od apríla 2018 do septembra 2018, sme mohli my, Košičanky a Košičania, podať na Magistráte mesta Košice pripomienku písomnou formou. Iniciatíva Plán pre Košice však po prvý raz priniesla aj možnosť podať oficiálnu pripomienku celkom jednoducho - vyplnením elektronického formulára: https://goo.gl/JCL48G

Okrúhle stoly s vyše 40 osobnosťami Košíc

Starostovia, úradníčky, developeri, neziskovky, umelecké združenia - cieľom Okrúhlych stolov s “mestotvorcami” Košíc bolo predstavenie oboch Konceptov územného plánu. V prvej časti stretnutie prebiehalo formou prezentácie Konceptu spracovateľmi. V druhej časti sme spoločne v moderovanej diskusii prejednali nejasnosti v rámci menších skupín – Okrúhlych stolov, s dôrazom na koncepcie mesta a koncepty pre väčšie územia. Diskusie boli neformálne a ich prostredníctvom sme sa vzájomne zoznámili s vnímaním, požiadavkami a predstavami o Koncepte územného plánu v kontexte záujmov nás všetkých, spoločne. Debatoval sme v rámci štyroch nosných tém:

Téma Košíc ako kompaktného mesta
Téma dopravy v meste
Téma zelene, športu a rekreácie
Téma bývania, práce a služieb

Odborný seminár particiácie pre mesto Košice

Seminár: Participácia a mestské stratégie sprostredkovala Spolka v Novembri 2017 pod vedením školiteľky Karolíny Mikovej, Ph. D., riaditeľky, trénerky a facilitátorky v PDCS. Jeho cieľom bolo predstaviť pracovníčkam a pracovníkom Útvaru hlavného archtekta mesta Košice základné princípy tvorby plánu zapájania verejnosti a upozorniť ich na výhody a riziká participatívnych postupov pri tvorbe strategických materiálov / Územného plánu.

Zúčastnilo sa dokopy 30 mestských pracovníčiek a pracovníkov. Ich dojmy boli veľmi pozitívne čo sa týka formy, obsahu, metodiky aj školiteľky, a ukázali potrebu pokračovania podobných seminárov, ktorú by uvítala podľa spätnej väzby väčšina účastníčiek a účastníkov.

Medziodborový seminár na TUKE

V blokovom predmete “Tvorba prostredia: Ľudia a mesto” sme v interdisciplinárnom urbanistickom seminári zapojili študentov Fakulty umení a Ekonomickej fakulty do plánovania a komunikovania riešení pre mesto v spolupráci s mestskými organizáciami, s neziskovými združeniami, občanmi a zahraničnými aj miestnymi odborníkmi.

Cieľom kurzu bolo identifikovať kľúčové metódy na prípravu participatívneho projektu, získať analytické kompetencie pomocou literatúry a zberu kvalitatívnych údajov v urbanistickom a sociologickom výskume. Študentky a študenti predmetu zmapovali a definovali základné tézy, ktoré územný plán prináša, vyskúšali si ich preloženie pre verejnosť do zrozumiteľného jazyka, a následne hľadali vhodné metódy a stratégie pri komunikácii, participácii a v procese pripomienkovania.

Počas seminára prebiehali aj odborné workshopy. Tieto vstupy priniesli nasledujúce odborníčky a odborníci:
Dávid Sivý, lektor workshopu dizajnu (Umelec a dizajnér)
Kaja Miková, lektorka workshopu participácie (Riaditeľka, trénerka a facilitátorka v PDCS)
Michal Šindelář, lektor workshopu stratégie pri komunikácii mobility (Vedúci týmu mobility, Nadace partnerství)

Hosť pre feedback na záverečné práce:
Mišo Hudák (Východné pobrežie)

Verejná prezentácia študentských projektov

Ako záverečný výstup seminára “Tvorba mesta: Ľudia a mesto” pripravili študentky a študenti v rámci sprievodného programu výstavu a participatívne performance. Snažili sa tak ľuďom priblížiť nový spôsob usporiadania mestskej štruktúry.

Výstava Kompaktné mesto

10. 4. – 30. 4. 2018, Foyer pavilónu Bravo, Kasárne/Kulturpark
Vernisáž: 9. 4. 2018 o 17:00

“Mesto je deravé, má trhliny.”
“Tadiaľ cesta nevedie!”
Spoznajte lepšie Košické brownfieldy – územia, ktoré sú v meste málo využité.

Participatívna inštalácia

Informovanie a propagácia

O Pláne pre Košice sa Košičanky a Košičania mohli dozvedieť nie len prostredníctvom sprievodných aktivít projektu, ale aj skrz:
Citylighty v meste, infoplagáty v MHD, letáky, KINOspot v kine Úsmev pred každým premietaním po dobu trvania pripomienkovania, na Pecha Kucha večeroch, v rádiu a lokálnej televízii, či zo sociálnych sietí.

Výstupy v médiách /napísali o nás

Otvorené pokračovanie projektu

Iniciatíva Plán pre Košice je ukončená, keďže sa skončilo aj pripomienkové konanie návrhu konceptov nového územného plánu. Túto komunikačnú platformu, webovú stránku a ďalšie podklady v októbri 2022 Spolka odovzdala mestu Košice, aby mohli pokračovať v ďalšej práci. Zmluva o predaji práv je uvedená aj v centrálnom registri. Prajeme mestu Košice a Útvaru hlavného architekta veľa úspechov s územným plánovaním a komunikáciou.

Participácia je o ovplyvnení politických rozhodnutí, nie o ich propagácii. Zapojením obyvateliek a obyvateľov vieme prispieť k lepšiemu plánovaniu mesta. Participácia rozhodne nenahradzuje demokratický proces a vždy zastupuje len určité skupiny, ktoré participujú. Je organizovaná “zhora” a dotýka sa často len jednotlivých projektov a nie politiky ako takej. O tom ako zapojiť verejnosť do plánovania mesta sa môžete dočítať napríklad v našej publikácii Hrať Mestometer alebo v Manuále participácie IPR. Tento projekt nemal ambíciu byť príkladom participačného procesu. Je to aj preto, že neprebiehal už od začiatku procesu tvorby nového územného plánu. Akokoľvek šlo len o čiastkovú aktivitu, veríme, že iniciatíva Plán pre Košice otvorila dvere novým spôsobom komunikácie mesta smerom k jeho obyvateľkám a obyvateľom. To ostatne dokazuje aj nová pracovná pozícia na Útvare hlavného architekta mesta Košice, ktorej cieľom je komunikácia územného plánu verejnosti .

Tím a podpora

Projekt bol iniciovaný a realizovaný na báze dobrovoľnej činnosti združenia Spolka a desiatok ďalších občanov a organizácií, ktoré nás podporovali s propagáciou, grafikou, inštaláciou a strážením výstavy, poskytnutím vlastného dobrovoľníckeho času a mnohými ďalšími aktivitami. Za ich podporu im ďakujeme. Ďakujeme tiež Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Svojou spoluprácou a poskytnutím dát iniciatíve poskytol obrovskú podporu.

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podielali členky Spolky:
Lýdia Grešáková, Zuzana Révészová, Viktória Mravčáková a Zuzana Tabačková

Vizuálnu identitu projektu, webstránku a úvodné video navrhli:
Filip Dioszegi a Dávid Sivý

Zvukový záznam vo videu:
Ján Solčáni a Lýdia Grešáková

Projekt bol financovaný grantom 2500 eur od Nadácie Via v rámci programu ViabilityNet a edukačné aktivity na TUKE aj grantom 3500 eur od Nadácie Tatrabanky v rámci programu Vedieť Viac. Mesto Košice finančne podporilo citylightovú kampaň a sprostredovalo prenájom mestských priestorov.

Súvisiace projekty