Osvetová činnosť: Naše prednášky, články, diskusie a iné.

Výber rozhovorov, ktoré s nami boli uskutočnené, záznamov prednášok a autorských textov členiek Spolky. A okrem nich aj prehľad našich projektov, ktoré majú za cieľ vzdelávať a šíriť vedomosti o mestskom plánovaní mimo 'zaužívane koľaje'.

Fotografia z prednášky Úvod do reprezentácie stromov. Prednáška bola súčasťou workshopu Kresliť stromy. © Monika Kováčová a Kunsthalle Bratislava 2022

Rozhovory

03/2023 | Rozhovor v podcaste Anonymní architekti #4: Ondrej Zajac mal ako hostku v podcaste našu kolegňu Viktóriu Mravčákovú, s ktorou prebrali jej doterajšie slovenské, no napríklad aj japonské počiny ako architektky. Vypočujte si ich tu (97').02/2023 | Rozhovor v DOM podcast: Architekti Jaro Krobot a Liana Rosinová hovorili s Lýdiou Grešákovou a Katarínou Onderkovou o našej činnosti v roku 2022 a 2023. Vypočujte si ich tu (50').11/2022 | Rozhovor s Kristinou Roman o úpravách priestorov pre deti na Ukrajine po ukrajinsky na Суспільне Новини a v slovenčine na Človek v ohrození.

10/2022 | Rozhovor pre noviny Korzár Košice s Viktóriou Mravčákovou. Urbanistka po tragédii na Zochovej: Len Slováci cez priechod bežia, tak sa boja áut.

09/2022 | Rozhovor pre časopis MAG D A: Speed Date / SPOLKA.

10/2021 | Rozhovor pre časopis Flash Art, Czech & Slovak Edition 61 (Kolektívy, skupiny, spolupráce): Štvorstranový rozhovor o Spolke a politickej dimenzii našej práce v slovenskom urbanistickom kontexte – Spolka by Lýdia Pribišová.

07/2021 | Rozhovor pre časopis Designum 2/2021: Dizajnér a teoretik Roman Novotný na základe rozhovoru s nami citlivo a s pochopením zachytil, čo nás k našej odbornej činnosti vedie a prečo. Prečítajte si jeho článok Urbanizmus medzi angažovanou utópiou a situovaným poznaním: Spolka oslavuje päť rokov.

03/2021 | Rozhovor pre rádio: Starostlivosť a mesto na Rádiu Regina v programe Večerné reflexie (85′).

02/2021 | Rozhovor pre rádio: Utópia našich miest s Lýdiou Grešákovou na Rádiu FM v programe Živé Mesto. Rozhovor je dostupný aj na Spotify (105′).

12/2020 | Rozhovor pre časopis A2 kulturní čtrnáctideník č. 25/2020 (Polární krize): Alžběta Medková nás vyspovedala o témach “prázdnych” miest a o tom, prečo súčasná architektúra a urbanizmus potrebujú znovu objaviť utópiu. Rozhovor je prístupný na stránkach Ádvojky (v českom jazyku).

09/2020 | Rozhovor pre rádio: Odpoutejme se od fixních idejí o podobě měst! Architektky a socioložky ze Spolky dráždí imaginaci na ČRo Vltava v programe ArtCafé (35′).

09/2019 | Rozhovor pre rádio: Tvorba města není aktivita úředníků, ale laskavá aktivita všech, říkají členky kolektivu Spolka na Rádiu Wave v programe Východiska (5′).

Prednášky

07/2022 | Prednáška pre MIB talk: Mesto krátkych vzdialeností s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Pozrite si videozáznam (73′).

03/2021 | Prednáška pre KRUH architektury: Trvanlivost. Funguje (a jak)? kde sme diskutovali s holandskou vládnou architetkou Liesbeth van der Pol o udržateľnom smerovaní architektúry je formou videa dostupná na Artyčok.TV v anglickom jazyku (87′).

10/2020 | Konferenčný príspevok: Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school vo forme audio & prez príspevku v archíve online konferencie (UN)PLANNED CITY.

09/2020 | Prednáška pre MIB talk: Ako môže jedna ulica zmeniť podobu mesta? s Metropolitným inštitútom Bratislavy.08/2020 | Rozhovor pre rádio: Mesto, to sme my všetci na Slovakia International v programe Gesellschaft und Politik, rozhovor je dostupný na tomto linku v nemeckom jazyku (15′).

11/2019 | Konferenčný príspevok: Mapping the in-between na konferencii Budoucnost je dnes organizovanou Společnosťou pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Pozrite si záznam (18′).

10/2019 | Prednáška: Never-never School: Mapping the in-between pre študentky a študentov Večernej školy TIM (Teorie interaktivních médií) na MUNI v Brne, CZ. Viac o Never Never School.04/2019 | Prednáška o aktivitách Spolky v Bratislavskej Kunsthalle v rámci formátu Umenie pre verejný priestor.09/2018 | Prednáška o projekte Plán pre Košice s Martinom Jergušom z ÚHA Košice v rámci Pecha Kucha Night Bratislava Vol 41: Inštitucionálne zmeny. Viac o projekte.Autorské texty

Okrem nižšie uvedených článkov vydala Spolka aj niekoľko vlastných publikácií, príručiek a zinov. Všetky nájdete na našom e-shope.

od roku 2023 | Pravidelná osvetová rubrika pre magazín MAG D A
„Mestom“ je rubrika Spolky o kvalite života a obyvateľnosti mesta. Reálnym situáciám pridávame odborný komentár, no každý článok je trošku iný. Doposiaľ v rámci rubriky vyšlo:
– Spolka / ROZHOVOR S JOS BOYS.
– Kristina Roman / PRIESTOR PRE OSAMELOSŤ.
– Lýdia Grešáková, Spolka / CITLIVO VZDELÁVAŤ V ARCHITEKTÚRE A PLÁNOVANÍ MIEST.
– Michal Sládek, Viktória Mravčáková a Kristina Roman / STROMY NA PLÁNOCH MESTA.

12/2023 | Kristina Roman, Lýdia Grešáková, Viktória Mravčáková. Domov – cítiť sa dobre spoločne, ASPEKTin.

09/2023 | Spolka. „Nesmieme sa vnímať len ako zdroj problémov. My sme aj riešeniami.“ Hovorí o klíme humánna geografka Karen O’Brien v rozhovore s kolektívom Spolka, ASPEKTin.

02/2023 | Príspevky pre Magazín Reč mesta:
– Kristina Roman / „Úrady a regulácia reklamy. Pohľad z praxe Prahy, Košíc a Prešova“ je reportáž z diskusie o vizuálnej komunikácii úradov.
– Zuzana Révészová / „Úradníci chcú postupovať v prospech kvality mestského prostredia, dôležité je zapojiť aj širokú verejnosť“ je analýza dotazníku pre úrady na východnom Slovensku.
– Lýdia Grešáková / „Posilnenie kapacít, scitlivenie prejavu, prijatie záväzného manuálu. Ako by mohla vyzerať reč mestských úradov v Prešove?“ je storytellingový článok z workshopu.

01/2023 | Lýdia Grešáková, Viktória Mravčáková. Pohľad z periférie: Ako tvoriť mesto spolu, ASPEKTin.

11/2022 | Lýdia Grešáková. City, (Climate) Refugees and Architecture, a v slovenčine Mesto, (klimatickí) utečenci a architektúra: Nové úlohy, nové profesie a staré profesie, na ktorých záleží v rámci slovenského projektu Rok pre klímu.

08/2022 | Zuzana Tabačková. Transforming Spatial Practices Through Knowledges on the Margins. Urban Planning, 7(3), 219-229.

07/2022 | Spolka. We the Educators. Tools for learners and teachers with climate-care, v rámci slovenského projektu Rok pre klímu.

03/2021 | Viktória Mravčáková, Zuzana Tabačková. Usporiadanie miest a spoločnosti: Prečo sú pre architektúru dôležité utópie?, A2 kulturní čtrnáctideník č. 6/2021.

02/2021 | Zuzana Tabačková. Spaces of Collectivity, wissenderkuenste.de online publikácia.

10/2020 | Lýdia Grešáková, Zuzana Tabačková, Zuzana Révészová. Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school, Architektúra & Urbanizmus (2020, Volume 54, No. 1 – 2).

11/2018 | Spolka. Oslava všeho a ničeho Freespace na bienále architektury v Benátkách, A2 kulturní čtrnáctideník č. 24/2018.

05/2017 | Lýdia Grešáková. Mesto zo ženskej perspektívy, A2 kulturní čtrnáctideník č. 11/2017.

04/2016 | Zuzana Révészová, Zuzana Tabačková. Škola ako commons: Hľadanie zdieľaného priestoru na sídlisku, A2 kulturní čtrnáctideník č. 9/2016.

Iné

Kuratela Pecha Kucha – Starostlivé plánovanie

V novembri 2023, prebehlo 54. vydanie PechaKucha Night Bratislava, ktoré kurátorovala Spolka. Pecha Kucha je formát udalosti, na ktorej postupne každá prezentujúca predstaví 20 obrázkov každých 20 sekúnd. Témou tejto Pecha Kucha bola starostlivosť. “Či už ide o opravovanie a údržbu, vytváranie spoločných zdrojov alebo zahŕňanie perspektív tých, ktoré sú vylúčené. Podujatie sa zameria najmä na pojmy starostlivá architektúra a starostlivé plánovanie, no taktiež na umelecké praktiky tematizujúce starostlivosť. Predstaví alternatívne prístupy a prípady umeleckých a architektonických tendencií, ktoré poňatie starostlivosti reprezentujú a zhmotňujú.”

Pozrite si krátke zostrihy z jednotlivých prednášok.

Krátky film

V septembri 2019, zachytila filmárka Poppy Illsley prostredníctvom 25' dokumentu dianie a metodiku letnej školy Never Never School 2019.

Pozrite si viac informácií o našej letnej škole

Prior!

V apríli 2018, v deň posledného otvorenia obchodného domu Prior, sme usporiadali prednášku a diskusiu, ktorých cieľom bolo otvoriť otázku významu, hodnoty a kvality jeho architektúry. Čo je na budove vlastne cenné a dôležité a akým spôsobom ju môžme zachovať pre budúcnosť, tak aby plnila účel a zároveň bola zachovaná jej podstata?

Záznam prednášky a diskusie na Soundcloude. Diskusia začína na 44:00.

Facebook udalosť a viac info tu.

Súvisiace projekty