Osvetová činnosť

Table of Contents

Výber prednášok a textov členiek Spolky. Keďže väčšina našich projektov má za cieľ vzdelávať a šíriť vedomosti, nájdete su aj ich prehľad.

Prednášky

26.8.2020 | Prednáška a workshop: Priestory kolektivity pre študentky a študentov počas Letnej školy KISKu (Katedry informačních studií a knihovnictví FF MUNI).

5.8.2020 | Rozhovor pre rádio: Mesto, to sme my všetci na Slovakia International v programe Gesellschaft und Politik, rozhovor je dostupný na tomto linku v nemeckom jazyku.

17.6.2020 | Prednáška o princípoch toho ako spolu(-)pracovať naprieč disciplínami na online kurze Feministické mesto pre študentky a študentov Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik.

29.11.2019 | Konferenčný príspevok: Mapping the in-between na konferencii Budoucnost je dnes organizovanou Společnosťou pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

9.10.2019 | Prednáška: Never-never School: Mapping the in-between pre študentky a študentov Večernej školy TIM (Teorie interaktivních médií) na MUNI v Brne, CZ. Viac o Never-never School 2019: Mapping the in-between.

28.-29.6.2019 | Workshop: Spaces of Collectivity a participácia na panelovej diskusii commoning / communing na sympóziu sharing/learning: Methods of the Collective in Art, Research and Activism na Berlínskej University of the Arts. Viac o sympóziu tu.
Výsledky workshopu nájdete tu.

10.4.2019 | Prednáška o aktivitách Spolky v Bratislavskej Kunsthalle v rámci formátu Umenie pre verejný priestor.

14.2.2019 | Prednáška o aktivitách Spolky na Noci Architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

6.10.2018 | Konferenčný príspevok Peer to peer. “Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučila od kamarátky” na konferencii Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam? na TU Košice.

27.9.2018 | Prednáška o projekte Plán pre Košice s Martinom Jergušom z ÚHA Košice v rámci Pecha Kucha Night Bratislava Vol 41: Inštitucionálne zmeny. Viac o projekte nájdete tu.

29.3.2018 | Prednáška o aktivitách Spolky v rámci Pecha Kucha Night Košice

24.11.2017 | Konferenčný príspevok Nakladanie s verejným priestorom v (post)socialistickom prostredí Košických sídlisk / prístup OZ Spolka na konferencii (NE)VIDITELNÁ MĚSTA na MUNI (Masarykova Univerzita) Brno.

22.9.2017 | Konferenčný príspevok Turning school into a space of community na Berlínskej konferencii Learning from Context. Building social competence from local knowledge.

11.8.2017 | Prednáška o aktivitách Spolky v rámci Pecha Kucha Night Žilina vol.3

Texty

Oslava všeho a ničeho Freespace na bienále architektury v Benátkách, A2 kulturní čtrnáctideník, 24/2018

Mesto zo ženskej perspektívy, A2 kulturní čtrnáctideník, 11/2017

Škola ako commons: Hľadanie zdieľaného priestoru na sídlisku, A2 kulturní čtrnáctideník, 9/2016

Iné

Prior!

V deň posledného otvorenia obchodného domu Prior, sme usporiadali prednášku a diskusiu, ktorých cieľom bolo otvoriť otázku významu, hodnoty a kvality jeho architektúry. Čo je na budove vlastne cenné a dôležité a akým spôsobom ju môžme zachovať pre budúcnosť, tak aby plnila účel a zároveň bola zachovaná jej podstata?

Záznam prednášky a diskusie na Soundcloude. Diskusia začína na 44:00.

Facebook udalosť a viac info tu.

Projekty