Osvetová činnosť

Výber prednášok a textov členiek Spolky. Keďže väčšina našich projektov má za cieľ vzdelávať a šíriť vedomosti, nájdete su aj ich prehľad.

Prednášky

2.3.2021 | Rozhovor pre rádio: Starostlivosť a mesto na Rádiu Regina v programe Večerné reflexie, rozhovor je dostupný na tomto linku v slovenskom jazyku (85′).

1.2.2021 | Rozhovor pre rádio: Utópia našich miest na Rádiu FM v programe Živé Mesto, rozhovor je dostupný na tomto linku alebo na Spotify v slovenskom jazyku (105′).

15.10.2020 | Konferenčný príspevok a akademický článok: Mapovanie so starostlivosťou ako podklad pre post neoliberálne architektonické metodológie – nástroje Never-never school v časopise Architektúra & Urbanizmus (2020, Volume 54, No. 1 – 2). Článok sme k čítaniu sprístupnili na Academii. Nájdete ho však aj vo forme audio & prez príspevku v archíve online konferencie (UN)PLANNED CITY.

22.9.2020 | Rozhovor pre rádio: Odpoutejme se od fixních idejí o podobě měst! Architektky a socioložky ze Spolky dráždí imaginaci na ČRo Vltava v programe ArtCafé, rozhovor je dostupný na tomto linku v českom a slovenskom jazyku (35′).

10.9.2020 | MIB talk: Ako môže jedna ulica zmeniť podobu mesta? s Metropolitným inštitútom Bratislavy.5.8.2020 | Rozhovor pre rádio: Mesto, to sme my všetci na Slovakia International v programe Gesellschaft und Politik, rozhovor je dostupný na tomto linku v nemeckom jazyku (15′).

17.6.2020 | Prednáška o princípoch toho ako spolu(-)pracovať naprieč disciplínami na online kurze Feministické mesto pre študentky a študentov Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik.

29.11.2019 | Konferenčný príspevok: Mapping the in-between na konferencii Budoucnost je dnes organizovanou Společnosťou pro zahradní a krajinářskou tvorbu.9.10.2019 | Prednáška: Never-never School: Mapping the in-between pre študentky a študentov Večernej školy TIM (Teorie interaktivních médií) na MUNI v Brne, CZ. Viac o Never-never School 2019: Mapping the in-between.10.4.2019 | Prednáška o aktivitách Spolky v Bratislavskej Kunsthalle v rámci formátu Umenie pre verejný priestor.14.2.2019 | Prednáška o aktivitách Spolky na Noci Architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave.
6.10.2018 | Konferenčný príspevok Peer to peer. “Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučila od kamarátky” na konferencii Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam? na TU Košice.27.9.2018 | Prednáška o projekte Plán pre Košice s Martinom Jergušom z ÚHA Košice v rámci Pecha Kucha Night Bratislava Vol 41: Inštitucionálne zmeny. Viac o projekte nájdete tu.29.3.2018 | Prednáška o aktivitách Spolky v rámci Pecha Kucha Night Košice

24.11.2017 | Konferenčný príspevok Nakladanie s verejným priestorom v (post)socialistickom prostredí Košických sídlisk / prístup OZ Spolka na konferencii (NE)VIDITELNÁ MĚSTA na MUNI (Masarykova Univerzita) Brno.

22.9.2017 | Konferenčný príspevok Turning school into a space of community na Berlínskej konferencii Learning from Context. Building social competence from local knowledge.

11.8.2017 | Prednáška o aktivitách Spolky v rámci Pecha Kucha Night Žilina vol.3

Workshopy

17.12.2020 | Workshop: Čo a kto tvorí mesto?? Ktoré aspekty priestoru sú pre mňa v meste dôležité? Čo a kto vlastne tvorí mesto a nárokuje si naň? Naše workshopy mapovania sprostredkúvajú citlivý prístup k plánovaniu na teoretickej aj praktickej rovine. Viac o našom prístupe k mapovaniu sa dočítate v krátkom blogovom príspevku o workshope, ktorý sme viedli v Galérii Hraničář.

25.9.2020 | Webinár: Mapovanie mestského priestoru a spoločné plánovanie pre udalosť Vezmi tvorbu mesta do vlastných rúk / Urban Exploration, ktorú organizovalo CIKE. Výsledky workshopu nájdete tu.26.8.2020 | Workshop: Priestory kolektivity pre študentky a študentov počas Letnej školy KISKu (Katedry informačních studií a knihovnictví FF MUNI).

28.-29.6.2019 | Workshop: Spaces of Collectivity a participácia na panelovej diskusii commoning / communing na sympóziu sharing/learning: Methods of the Collective in Art, Research and Activism na Berlínskej University of the Arts. Viac o sympóziu tu.
Výsledky workshopu nájdete tu.

Autorské texty

Iné

Prior!

V deň posledného otvorenia obchodného domu Prior, sme usporiadali prednášku a diskusiu, ktorých cieľom bolo otvoriť otázku významu, hodnoty a kvality jeho architektúry. Čo je na budove vlastne cenné a dôležité a akým spôsobom ju môžme zachovať pre budúcnosť, tak aby plnila účel a zároveň bola zachovaná jej podstata?

Záznam prednášky a diskusie na Soundcloude. Diskusia začína na 44:00.

Facebook udalosť a viac info tu.

Projekty