Never Never School

je jedinečný priestor pre dialogické vzdelávanie a výskum o mestách.

Je prototypom a konceptom vzdelávania pre 21. storočie. Od roku 2018 vytvára kolektív Spolka unikátnu platformu určenú jednotlivcom a kolektívom zaoberajúcim sa mesto-tvorbou zo všetkých umeleckých aj spoločensko-vedných odborov. Je postavená na intenzívnej spolupráci a vzájomnom vzdelávaní.

Never Never School používa dizajn ako nástroj investigatívy, predstavivosti a ako prostriedok dialógu o možných budúcnostiach. Zároveň slúži ako inkubátor: účastníci a účastníčky majú možnosť pretaviť svoje idey do projektov zakotvených v realite, ktoré spoločne testujú a rozvíjajú. Prináša hodnotový a demokraticky orientovaný prístup k učeniu a k samotnej tvorbe miest. Prestupuje tradičné hranice vzdelávania založeného na hierarchii učiteľ – žiak, expert – laik.

Viac informácii nájdete na samostatnej stánke Never Never School.

Never Never School 2021: Starostlivé mestá


15.–19. 9. 2021, Košice

Hľadáme 10 ľudí alebo skupín, ktoré sa venujú teoreticky alebo prakticky tvorbe priestoru a starostlivosti v odboroch architektúry, plánovania, sociológie, umenia, práva, psychológie, sociálnej práce, biológie či iných. Vítané sú interdisciplinárne príspevky, ktoré je možné realizovať v Košiciach.

Ponúkame ti priestor pracovať na tvojom projekte a rozvíjať ho s ostatnými. Dostaneš možnosť zúčastniť sa na prednáškach, workshopoch a diskusiách. Svoj projekt budeš môcť prezentovať v meste aj online.

Prihlás sa do 11.7.2021 TU.