Mestoláska Mesto X Monument

Table of Contents

mestolaska6-web.jpg

O udalosti

03. 11. 2018 o 18:00, kino Úsmev

Hlavná hostka: Anežka Bartlová (výtvarná kritička, Manuál monumentu (2016))
Miestna hostka: Dorota Kenderová (riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Mesto má veľké množstvo pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel vo verejnom priestore. Útvar hlavného architekta aktuálne pre Košice spracováva generel umiestňovania výtvarných diel. Množstvo výtvarných diel je tu zanedbaných, nie sú jasné vlastnícke vzťahy. Známym košickým prípadom sú aj aktivity Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza, a súdne spory ohľadom odstraňovania kosákov z pamätníkov. Práve ostraňovanie symbolov či celkovo pamätníkov priblížila Anežka Bartlová. V diskusii sme rozobrali praktické rozmery toho procesu a kauzy, ktoré okolo pamätníkov vnikajú. S Dorotou Kenderovou sme následne diskutovali ako tieto procesy môžu prebiehať prakticky v inštitucionálnom rámci, ktoré majú Košice.


Mestoláska Mesto X Monument na facebooku.

Hostky

Anežka Bartlová
je výtvarná kritička, teoretička, a editorka knihy Manuál monumentu (2016).

Dorota Kenderová
je riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.