Mestoláska Mesto X Mobilita

O udalosti

30. 5. 2022 o 19:00, kino Úsmev

Hlavný hosť: Michal Šindelář (výskumník a sociológ)
Miestny hosť: Adrián Chreň (aktivista, Cyklokoalícia Košice)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Krízové udalosti posledných dvoch rokov poukázali na dôležitosť zmeny prístupu k mestskej mobilite. Uprednostnenie cyklodopravy sa počas COVID-19 stalo v niektorých mestách stratégiou, ako využiť vyprázdnené ulice na bezpečný a zdravý pohyb. Útok Ruska na Ukrajinu vystavil celý svet potrebe reagovať znížením spotreby plynu a ropy. Súčasný rast cien pohonných hmôt tiež núti domácnosti optimalizovať dopravné možnosti. Potreba cyklistickej infraštruktúry sa tak javí aktuálnejšia, ako kedykoľvek predtým.

Prvá Mestoláska v roku 2022 sa zamerala najmä na rozvoj cyklodopravy v meste, a to na rôznych úrovniach. Michal Šindelář vo svojej prednáške v úvode predstavil verejnú požičovňu nákladného bicykla v Brne, ktorú si obyvatelia mohli po dobu piatich mesiacov vyskúšať. Témou druhej časti prednášky bol advokačný manuál pre lepšiu dopravu v mestách. Michal odprezentoval návod pre obyvateľov a obyvateľky, akými spôsobmi vplývať na samosprávu v témach zmeny infraštruktúry. Tretia časť prednášky sa venovala nedávno spracovému kvantitatívnemu výskumu pre Prahu. Odprezentované boli výsledky štúdie, ktorá na komunikáciách o dĺžke 116 km a prepravnom výkone 29 miliónov osobokilomentrov na bicykli, vyhodnocuje bezpečnosť rôznych druhov cyklistických opatrení. Košický kontext uviedol zakladajúci člen Cyklokoalície Košice, Adrián Chreň.

Mestoláska Mesto X Mobilita na facebooku.

Hostia a hostky

mesto-mobilita_4.jpg

Michal Šindelář
Michal Šindelář sa 10 rokov venuje advokácii rozvoja cyklodopravy. Medzi jeho nedávne aktivity patrí vytvorenie návodu „Advokační manuál pro lepší dopravu ve městě”, spracovanie analýz „Cyklostezky na pokraji boomu – analýza 20 let financování a výhled do roku 2027”, či spracovanie výskumu “Bezpečnost jízdy na kole podle typu infrastruktury“ pre pražský magistrát. Vytvoril testovaciu prevádzku a návrh biznis modelu pre verejnú požičovňu nákladných bicyklov v Brne, Vo voľnom čase jazdí na bicykli.

Advokačný manuál zdarma na stiahnutie
Viac info o cyklo kargo-požičovni

mesto-mobilita_3.jpg

Adrián Chreň
Zakladajúci člen Cyklokoalície Košice. Aktívny občan, ktorý už nechce chodiť po zlej cyklistickej infraštruktúre vo svojom rodnom meste. Snaží sa zlepšiť život ľuďom na bicykloch po všetkých stránkach a s citom pre funkčný verejný priestor. Sú mu blízke ilegálne cyklopreteky, enviro aktivizmus a všetko, čo má zmysel pre budúce generácie ľudí.

Cyklokoalícia Košice

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorom eseje je Martin Dubéci.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Ďalšie informácie o nadchádzajúcich aj minulých prednáškach sa dočítate na podstránke Mestolásky alebo na facebooku a instagrame.