Mestoláska Mesto X Domov

O udalosti

6. 8. 2021 o 19:00, kino Úsmev

Hostka: Barbora Bírová (sociálna antropologička, Platforma pro sociální bydlení)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Poďme sa spoločne rozprávať o tom aké má byť mesto, ktoré vytvára domov. Je to mesto starostlivé? Mesto zodpovedné? Mesto diverzifikované? Mesto uvažujúce systémovo? O tom, aké zmeny je potrebné adaptovať do mestského prostredia, aby bolo mesto domovom aj pre tie a tých, ktorí sú aktuálne v bytovej núdzi. Témou večera je preto vytváranie každodenných politík na úrovni samosprávy, smerujúcich k ukončovaniu bezdomovectva. Cieľom je priblížiť konkrétne skúsenosti, nástroje a inšpirácie, ktoré ukazujú, že aj v komplikovanom prostredí je možné robiť pozitívne zmeny s veľkým dopadom pre osoby v bytovej núdzi, samosprávu i verejnosť tak, aby mestá boli domovom pre každého.

Mestoláska Mesto X Domov na facebooku.

Hostia a hostky

Barbora Bírová
sa v ostatných 9 rokoch odborne venuje téme bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Po dlhodobom výskume, sústredenom predovšetkým na formy násilia v súvislosti s bytovou núdzou, pridala k svojim aktivitám i snahu o zmenu verejných politík v oblasti bývania a riešenia bezdomovectva. Je predsedkyňou organizácie Platforma pro sociální bydlení. Ako sociálna antropologička sa stále sústreďuje i na výskumnú činnosť. Je členkou spolku antropologického výzkumu Anthropictures, kde sa sústredí na aplikovaný sociálne-antropologický výskum praktík v urbánnom prostredí. Je spoluautorkou publikácie Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí (2019) či kolektívnej monografie Bezdomovectví a veřejný prostor (2019). V roku 2018 uskutočnila putovnú výstavu fotografií Obrazy bez domova, ktorá vznikala v rokoch 2012–2016 participatívne s ľuďmi so skúsenosťou bytovej núdze.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje tohto plagazinu je Juliana Sokolová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.