Mestoláska Inkluzívne mesto X Segregujúce mesto

Table of Contents

mestolaska4-web.jpg

O udalosti

11. 06. 2018 o 19:00, kino Úsmev

Hlavný hosť: Martin Freund (odborník na inkluzívne bývanie)
Miestny hosť: Martin Jerguš (architekt, ÚHA Košice)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

V rámci našej témy sme sa zamerali na niektoré súčasne modely sociálneho bývania, ktoré odrážajú aktuálny vývoj spoločenských nerovností vo veľkých mestách.

Aké je teda inkluzívne mesto? Inkluzívne mesto je postavené na ľudských právach a rozpoznaní práva na ľudskú dôstojnosť, ktoré sa premieta vo všetkých sférach mestského života – v bývaní, zúčastňovaní sa na verejnom živote, pohybe po meste, účasti na kultúre alebo vykonávaní občianskych a sociálnych práv. Pre potreby zúženia definície sme diskutovali najmä dôstojné a inkluzívne bývanie. Neistota v bývaní ohrozuje fyzické aj psychické zdravie všetkých. Filozofiu bývania je preto potrebné postaviť na princípoch, ktoré podporia dôstojnosť a zabezpečia možnosti rozvoja zdravia a ekonomického rozvoja obyvateľstva. Právo na bývanie by malo byť bez rozdielu ponúknuté každému a každej takým spôsobom, aby bola zachovaná ľudská dôstojnosť. Inluzívne mesto by malo mať ústrednú solidaritu rozšírenú na všetkých ľudí, ktorí ho obývajú, teda bez ohľadu na pohlavie, príjem, farbu pleti či pôvod.

Čo je segregujúce mesto (pracovná definícia)? Segregujúce mesto vymedzuje skupinu obyvateľstva často na základe ekonomických a etnických princípov do koncentrovaných urbanistických oblastí. Príkladom je Luník IX., košické sídlisko s vysokou koncentráciou bývajúcich rómskeho pôvodu, ktoré vzniklo ako dôsledok centrálneho plánovania bytovej otázky v Košiciach. Oddelené od zvyšku mesta rýchlostnými cestami a novopostavenými múrmi, je ikonickým príkladom izolácie a eskalácia chudoby, sociálneho znevýhodnenia a opovrhovania obyvateľmi mesta.


Mestoláska Inkluzívne mesto X Segregujúce mesto na facebooku.

Hostia

Martin Freund
je poslanec mesta Brno z liberálneho hnutia “Žít Brno”, ktorý má okrem iného na starosti model inkluzívneho bývania, v rámci ktorého sa mestské byty prideľujú ľuďom v núdzi – “Rapid Rehousing” postevený na princípe Housing First. “Moje vize je město, kde je zastupitelem každý jednotlivý občan. Město, které si váží své vlastní občanské společnosti a prohlubuje její participaci na veřejném životě. Město, které vás podpoří, pokud se rozhodnete být aktivní, a podrží vás, pokud upadnete.”

Martin Jerguš
zastupuje Útvar hlavného architekta mesta Košice.

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.