Mestoláska Ideál X Kompromis

O udalosti

18. 11. 2020 o 19:00, online stream

Hlavní hostia: Monika Kicová a Peter Beňo (Iniciatíva za modernú architektúru)
Miestni hostia: Igor Machata (architekt, výskumník na Vysokej škole výtvarných umení v projekte metódy Radikálna ochrana)
Moderuje: Zuzana Révészová (Spolka)

Pozrite si videozáznam

Pre niekoho ohyzdné budovy symbolizujúce socializmus, pre inú pamiatky hodné ochrany. Moderná architektúra typická pre obdobie 60.-80. so sebou často nesie symboliku politického režimu, v ktorom v našich kontextoch vznikala. Materiálové riešenia často nedosahujú požiadavky súčasných environmentálnych štandardov a zmeny využitia budov ich nechávajú chátrať, spomeňme si napríklad na slávne Kino Družba. Mestoláska “Ideál vs Kompromis” bola o dilemách spojených s ochranou modernej architektúry.


Mestoláska Ideál X Kompromis na facebooku.

Hostia

Iniciatíva za modernú architektúru
je kolektív odborníkov, laikov a sympatizantov, usilujúci o zachovanie významných a hodnotných stavieb modernej architektúry. Pôsobí v Košiciach a hlavným predmetom činnosti je mapovanie stavieb na východe Slovenska. Rozširuje spoločenský dialóg a organizuje stretnutia medzi odborníkmi, majiteľmi budov, investormi a aktívne vstupujeme do prípravných procesov ich rekonštrukcií a obnov s cieľom zachovať ich hodnoty.

Plagazin

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou eseje tohto plagazinu je Gréta Čandová.

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci jednej z prednášok Mestolásky. |© Gréta Čandová

Tím a podpora

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.