Zapojenie verejnosti do tvorby vízie Medeného hámra

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom OZ ZA Medený hámor oslovilo Spolku, aby pomohla osloviť verejnosť pri otázke budúcnosti technickej pamiatky Medený hámor.

1.6.2021 – 30.11.2021 | areál Medeného hámra, Banská Bystrica

Pomohli sme vytvoriť dotazník, ktorý interaktívnou formou zisťuje od obyvateliek a obyvateľov, aké hodnoty pre nich Medený hámor znamená, aké využitie si predstavujú v budúcnosti a čo im v meste chýba. Dotazník pomáha určiť hlavné trendy v uvažovaní o využití tejto technickej pamiatky do budúcnosti. Verejnosť v odpovediach potvrdzuje, že historická hodnota hámra je pre mesto veľmi dôležitá, čo je dôležitým argumentom pre samosprávu pri budúcich krokoch ohľadom jeho záchrany.

Výskumné otázky v dotazníku
Hodnoty, ktoré má pre obyvateľov a obyvateľky hámor
Atmosféra, ktorú si po rekonštrukcii predstavujú
Činnosti a funkcie, ktoré by hámor mohol mať


Rozhovory s jednotlivými zástupcami odbornej verejnosti sme organizovali, aby sme získali lepší vhľad do uvažovania o budúcnosti Medeného hámra, ako ju vidia zástupcovia samospráv, alebo občianskej spoločnosti, či podnikateľského sektora a akademickej obce.

Výskumné otázky pri rozhovoroch
Historická hodnota Medeného hámra ako súčasná téma
Plány a zámery s Medeným hámrom
Správa/zodpovednosť za Medený hámor


Špecificky pre Medený hámor sme vyvinuli aj metódu kolektívneho mapovania. Formou stolovej hry sme pri troch okrúhlych stoloch nad schémou Medeného hámra diskutovali
– Činnosti, ktoré by v Medenom hámri mohli byť
– Cieľové skupiny, pre ktoré by tieto činnosti mali byť
– Organizácie, subjekty, či jednotlivci, ktorí by činnosti a budovy spravovali
K stolom sme prizvali zástupcov a zástupkyne
– Mesta Banská Bystrica (primátor, viceprimátori)
– Banskobystrického samosprávneho kraja (oblasť cestovného ruchu, oblasť kultúry)
– Univerzít so sídlom v BB (UMB, Akadémia umení)
– Kultúrnej obce (Stredoslovenská galéria, Múzeum SNP, Pamiatkový úrad, Štátna vedecká knižnica)
– Podnikateľského sektora (reštauračné zariadenia, banícke spoločnosti)
– Občianskej spoločnosti (občianske združenia pôsobiace v BB)

Hra mala špecifický dizajn nadväzujúci na výsledky z dotazníka. Cieľom bolo, aby bola atmosféra príjemná, aby sa pri stoloch dobre komunikovalo a ľahko prinášali inovatívne riešenia.


Prehľad podujatí


*Formát* *Časový rozsah* *Počet zapojených*
Dotazník 1.7. – 11.8. 1189
Hĺbkové rozhovory 12. – 13.8. 4
Workshop o budúcnosti areálu 19.8. 25

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podieľali členky a člen Spolky
v spolupráci s OZ ZA Medený hámor.

Súvisiace projekty