Kolektívne mapovania

Aké prvky vytvárajú miesto? Čím sa líši môj názor od iných? Ako sa vieme zhodnúť napriek našim rozdielom? Aké miesto je dobré pre všetkých? Aká je úloha mapovania pri formovaní budúcnosti našich miest? To sú kľúčové otázky našich workshopov, ktoré vytvárame už od roku 2016. Počas nich hľadáme odpovede na tieto otázky mapovaním verejného priestranstva vo vybraných lokalitách.

Workshopy sú praktickým cvičením pre všetkých, ktorí majú záujem o tvorbu miest. Vyzdvihujú témy, ktoré rezonujú v práci nášho kolektívu Spolka, a tak ako aj naše projekty, sa zameriavajú na zapojenie verejnosti do kolektívnej tvorby našich miest. Tvorbu mesta vnímame ako rozhovor. Práve preto sú workshopy koncipované ako vzdelávací rozhovor v skupine ľudí. Čím rozmanitejšia bude vaša skupina – najmä pokiaľ ide o jej kultúrne a profesionálne zázemie – tým zaujímavejšie budú vaše rozhovory.

Výber z workshopov

Od roku 2016 sme vyvorili viac ako 30 mapovacích workshopov. Nižšie nájdete prehľad niektorých z nich.

Ústí online

17.12.2020 | Workshop: Čo a kto tvorí mesto??
Ktoré aspekty priestoru sú pre mňa v meste dôležité? Čo a kto vlastne tvorí mesto a nárokuje si naň? Naše workshopy mapovania sprostredkúvajú citlivý prístup k plánovaniu na teoretickej aj praktickej rovine. Viac o našom prístupe k mapovaniu sa dočítate v krátkom blogovom príspevku o workshope, ktorý sme viedli v Galérii Hraničář.

Kasárenské námestieWorkshop mapovanie mestského priestoru a spoločného plánovania prebehol na konci Septembra pod záštitou CIKE. Výstup je dostupný na ich webstránke formou textového reportu so sprievodnými fotografiami z udalosti.

Prudká

26.8.2020 | Workshop: Priestory kolektivity pre študentky a študentov počas Letnej školy KISKu (Katedry informačních studií a knihovnictví FF MUNI).

Florenc

Workshop na Florenci sme realizovali v rámci výstavy Spaces of Collectivity, v Galerii Viper na jeseň roku 2019.
Workshop bol zameraný na vytváranie kolektívnej imaginácie námestia v okolí zastávky metra Florenc v Prahe.
Účastníci a účastníčky sa zameriavali na otázky kolektívnosti vo verejnom priestore:
- V procese mapovania sa zjednotili na najdôležitejších orientačných bodoch
- Kolektívne sa stimulovali k pozitívnemu prístupu k územiu a jeho pozitívnemu obrazu na mape
- Zisťovali aké ústupky sú ešte legitímne pri tvorbe jednej mapy

Veľmi dôležitú otázku hrá jazyk ako priestor vytvárania príbehu a obrazu územia v prípade, že má byť zdieľané v kolektíve.

Malzfabrik

28.-29.6.2019 | Workshop: Spaces of Collectivity a participácia na panelovej diskusii commoning / communing na sympóziu sharing/learning: Methods of the Collective in Art, Research and Activism na Berlínskej University of the Arts.

Spolka bola pozvaná usporiadať workshop v rámci sympózia sharing/learning: Methods of the Collective in Art, Research and Activism, ktoré bolo organizované na Berlínskej University of the Arts.

Počas workshopu Spaces of collectivity sme mapovali existujúce a potenciálne miesta pre kolektivitu v priestoroch Malzfabrik v Berlíne. Zároveň sme hľadali odpovede na otázky o kolektivite:
- Ako môžeme konať kolektívne, keď každý z nás prináša svoj vlastný pohľad, hodnoty a tiež svoj vlastný jazyk?
- Ako sa mnohí stanú jedným?
- A s akými kompromismi sa musíme dohodnúť v procese vyjednávania?

Cieľ workshopu bol teda dvojaký: spoločne sa zamyslieť nad priestorovými aspektmi kolektivity a tiež o mechanizmoch, ktoré ich môžu aktivovať.