Výstava Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy?

17.9. – 2.10.2020 | Východoslovenská Galéria, Košice

Výstava Košice ±40°C je výsledok komunikačnej stratégie Spolky pre projekt Košice ±40°C. Otvorili sme priestor spoločnému uvažovaniu nad odolnosťou nás a nášho mesta voči klimatickej kríze v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Prostredníctvom zjednodušeného prehľadu Hodnotenia zraniteľnosti územia Košíc sme vás pozvali lepšie spoznať miesta, ktoré sú už teraz ohrozené horúčavami a záplavami.

Vydali ste sa s nami na miesta, kde je príliš veľa asfaltu a príliš málo zelene. Na miesta, kde extrémy počasia ohrozujú dôležité dopravné tepny a kde sa každodenne vyskytujú tí najzraniteľnejší z nás. Prečo? Pretože to všetko a omnoho viac ovplyvňuje ekosystém mesta a tým náš každodenný život a komfort.

Košice, ako aj prakticky celé Slovensko, sa nachádzajú v priestore ešte výraznejšieho nárastu teploty ako je globálny priemer. Pocítili sme to všetci. Stratenou „bielou zimou“ a sánkovaním na Červenom brehu, utíšením spevu vtákov, vyschnutým storočným gaštanom pred naším domom, vypredanými ventilátormi v obchodoch, alebo stratami na úrode v našich záhradkách. Práve preto Mesto Košice, podobne ako mnohí z nás, začína premýšľať nad spôsobmi, ako týmto zmenám spoločne čeliť a pripraviť sa na budúcnosť lepšie. Prvým krokom v tomto úsilí je vytvorenie a prijatie Adaptačnej stratégie, ktorú pre mesto pripravuje projekt pod rovnomennou značkou Košice ±40°C. Aby boli dôsledky klímy čo najmiernejšie, je cieľom projektu zvýšiť pripravenosť na prichádzajúce zmeny a zapojiť do tvorby Adaptačnej stratégie okrem širokého spektra odborníčok a odborníkov, firiem a inštitúcií aj vás –obyvateľky a obyvateľov Košíc.

Komponenty výstavy

Výstava bola hravou prechádzkou, ale vyzývala aj k pozornému skúmaniu komplexnosti dopadov zmeny klímy na naše mesto. Jej obsah bol vytvorený na základe dát z čiatkových výstupov projektu, ktoré nájdete čoskoro na samostatnej stránke Košice ±40°C. V rámci Spolky sme tieto výstupy graficky spracovali a vytvorili koncept výstavy tak, aby prepájala rôzne časti Hodnotenia zraniteľnosti v jeden celok.

Okrem vedeckých dát, ktoré boli podané prístupnou formou, sme dbali aj na prehĺbenie jednotlivých podaní skrz vhodné formáty. Tieto formáty kombinovali nové (video) aj staré nástroje (Meotar), ktoré oživovali prechádzanie jednotlivými prvkami výstavy. Pomáhali nazerať na informácie z viacerých uhlov a zároveň umožňovali rôznu mieru interakcie. Symbolika skleníku, ktorý priestoru dominoval, množstvo rôznych druhov suchomilných rastlín, použitie teplých tónov svetla - to všetko prehlbovalo atmosféru a umožňovalo nachvíľu sa zastaviť a rôznymi zmyslami vnímať celistvosť témy vo svojej mnohosti. Pretože aj klimatická zmena je zložitá, všetko-so-všetkým súvisiaca a niekoľko vrstvová skutočnosť.

Klimatické posúdenie Košíc

Čo je zmena klímy vysvetľuje video Karpatského rozvojového inštitútu. Na výstave bolo video v adaptovanej forme, v pôvodnej (dlhšej) verzii si ho môžete pozrieť na Youtube.

Nadrozmerná grafika vizualizuje hlavné dopady zmeny klímy na mesto Košice. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorého dáta sú podkladom pre túto grafiku, nás v Košiciach čakajú extrémne horúčavy a prívalové dažde.

Oba formáty slúžili ako pestrý vstup do témy výstavy. Vďaka kombinácia videa a kresby, na ktorej ste mohli objavovať vedecké informácie hravou formou, sa podané informácie stali vizuálne atraktívnejšie, viac zapamätateľné a celkovo prístupnejšie.

Grafiku si môžete vo formáte A3 kúpiť prostredníctvom nášho e-shopu.

Priestorové hodnotenie zraniteľnosti: skleník, hra, Meotar

Konštrukcia symbolického skleníku dominuje priestoru výstavy. Navodzuje zamyslenie sa nad predstavou o klimatických podmienkach v súčasnoti, nad mikroklímou priestorov a nad tým, že vstupom do skleníku sme jej súčasťou. Na stenách symbolického skleníku nájdete priestorové hodnotenie zraniteľnosti mesta v zjednodušenej forme. Toto hodnotenie ukazuje, nakoľko je naše mesto ohrozené voči nepriaznivým dopadom zmeny klímy. Košice ohrozujú najmä dva dopady: častejšie vlny horúčav a povrchové záplavy. Každý z týchto dopadov ovplyvňuje mesto inak, a preto tu nájdete hneď dve výsledné hodnotenia s vysvetlením. Tieto výsledné hodnotenia zraniteľnosti – dve oranžové mapy – sú sumárom rôznych faktorov, ktoré zahŕňajú sociálne aj fyzické aspekty mesta. Jednotlivé faktory sú predstavené na 17 okolo-visiacich plagátoch.

Hodnotenie zraniteľnosti ako aj mapové podklady pripravil Karpatský rozvojový inštitút. Grafické spracovanie pre účely výstavy pripravila Spolka v spolupráci s Katarínou Štefankovou.

Hra s kartičkou na vyplnenie slúži ako pomôcka k pochopeniu ako toto komplexné Hodnotenie zraniteľnosti funguje, a čo všetko je jeho súčasťou. Pomocou jednoduchého vyplnenia kartičky údajmi z každej z máp skleníku ste zisťovali ako a prečo je zraniteľné miesto, kde bývate, kde sa učíte alebo pracujete.

Meotar je stará školská pomôcka, ktorá fungovala pred nástupom dataprojektorov. Návštevníčkam a návštevníkom výstavy jeho použitie umožnilo kombinovať rôzne fólie s mapami, ktoré sa použitím svetla premietali vo zväčšenej forme na stenu. Na výstave tak jednoducho mohli hľadať vzťahy medzi faktormi, ktoré ovplyvňujú zraniteľnosť mesta.

Medzi fóliami s mapami boli spracované výsledky klimatických pocitových máp mesta Košice, ktoré ste si mohli porovnať s mapami vedeckého Hodnotenia zraniteľnosti mesta. Tieto klimatické pocitové mapy sú dostupné aj online.

Pocitové mapovanie Košíc a jeho vyhodnotenie pripravilo architektonické štúdio Atrium Architekti. Grafické spracovanie pre účely výstavy pripravila Spolka v spolupráci s Katarínou Štefankovou.

Dotazník

Ako vnímajú obyvateľky a obyvatelia Košíc tému klímy zisťoval dotazníkový prieskum, ktorého sa na jeseň 2019 zúčastnilo takmer 1600 ľudí. Výsledky prieskumu boli predstavené prostredníctvom štyroch rôzne zraniteľných skupín Košičaniek a Košičanov, ktoré boli vytvorené zhlukovou analýzou. Kde sa v rámci tohto spektra radíte vy? Prostredníctvom tohto zobrazenia návštevníčky a návštevníci diskutovali vlastné postoje a skúsenosti s adaptáciou na klimatickú krízu. Zároveň však grafické reprezentácie týchto skupín v podobe postavičiek s citátom dotazníku s vtipom a umom sprevádzali výstavou. Pozorní z vás ich mohli nachádzať na mapách alebo pri textoch k častiam výstavy.

Prieskum vytvorili a vyhodnotli odborníčky z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach v spolupráci so Spolkou.

Súčasťou dotazníkového prieskumu bolo zistiť kto podľa Košičaniek a Košičanov niečo robí v otázke adaptácie na zmenu klímy. Túto otázku sme sa pýtali aj návštevníčiek a návštevníkov výstavy.

Suchomilné rastliny

Atmosféru dotvárajú odolné rastliny, ktorých výskyt je častý v suchých podmienkach.

Výber rastlín, ich popisy ako aj zapožičanie zabezpečila Správa mestskej zelene v Košiciach.

Prehliadky pre školy

Triedne kolektívy základných, stredných a vysokých škôl sa intenzívne venovali výstave počas komentovaných prehliadok, ktoré sme uskutočnili v spolupráci s Fridays for Future Košice.

20.9. Mestoláska: Mesto X Planéta

18:00, kino Úsmev, prenáška s diskusiou ako sprievodný program výstavy

Verejná prednáška klimatického sociológa Vojtěcha Pecky s diskusiou so zástupcami Fridays For Future Košice a Karpatského rozvojového inštitútu. Stretnutie, ktoré sa zameralo na spoločné odhaľovanie ciest pre život v čase, kedy ľudská aktivita ovplyvňuje dianie celej planéty. Ako sa mestá môžu postaviť klimatickej kríze? Ako môžeme zohľadniť globálne aspekty vplyvov klimatických zmien v lokálnom kontexte nášho každodenného rozhodovania? Čítať viac

Prečítajte si esejový zápis z Mestolásky, ktorý sme vydali formou plagazinu. Autorkou je Zuzana Révészová.

Kurátorský tím a podpora

Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?
17.9. - 2.10.2020
Kurátorský tím Spolka+: Lýdia Grešáková , Katarína Onderková, Zuzana Tabačková
Grafická spolupráca: Katarína Štefanková
Dáta: Karpatský rozvojový inštitút
Na výstave ďalej spolupracovali: Mesto Košice, SHMÚ, Spolka, Správa mestskej zelene v Košiciach, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Východoslovenská galéria, Fridays for Future Košice.

Autorom a nositeľom projektu Košice ±40 °C s oficiálnym titulom „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice” je Karpatský rozvojový inštitút. Viac o projekte: https://kosiceplusminus40.sk/

Projekt bol podporený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a prebiehal v časovom horizonte 2019–2021.

Súvisiace projekty