Corso pro nás

corso_pro_nas_1.jpg

Čo znamená občianskosť v priestorovej praxi a ako ju budovať prostredníctvom participácie – spoločnej tvorby mesta? Projekt Corso pro nás je reakciou miestnych spolkov na aktivity magistrátu mesta Ústí nad Labem, ktoré plánuje zásadnú rekonštrukciu architektonického komplexu Corso bez účasti verejnosti. Spolka bola do projektu prizvaná s úlohou poskytnúť pre projekt odbornú metodologickú podporu a facilitáciu participatívnych udalostí.


Corso je polyfunkčný komplex budov, stojaci v centre nedokončeného sídliska Krásne Březno v Ústí nad Labem. Od 70. rokov do nedávna poskytoval verejné, komerčné a kultúrne služby pre sídlisko a okolie. Dnes je väčšina komplexu nevyužívaná a najmä verejná priestory značne chátrajú. V roku 2019 sa mesto rozhodlo časť budovy zrekonštruovať. Tieto plány boli vypracované “od stola” a len ťažko zahŕňali potreby sídlisko a miestnych obyvateľov.

Spoločne s miestnymi sme si stanovili dva ciele: nájsť pre Corso lepšiu budúcnosť, ktorá by vychádzala zo skutočných potrieb a vízií miestnych a ukázať, ako môže vyzerať participácia – spoločná tvorba mesta – a ako je možné vďaka tomu vytvoriť víziu mesta, ktorá je udržateľnejšia a inkluzívnejšie.

Projekt pozostával z aktivít

Nasledujúce aktivity Spolka navrhovala spoločne so zapojenými organizáciami. Ich výstupy a zistenia sa kumulovali v kolektívnu víziu, priestorové intervencie aj scenáre budúcností. Jedným z výsledkov projektu je správa, ktorá bola predaná mestu vo forme odporúčaní, nástrojov a taktík.

Spolka plánovala a facilitovala stretnutia medzi miestnymi organizáciami. © Spolka 2022
Uskutočnili sme workshopy s dôležitou verejnosťou a predstaviteľmi samosprávy či pamiatkového úradu za požitia na mieru šitých metodík. © Aleš Bárta 2022
Zapojené miestne organizácie uskutočnili kvalitatívne rozhovory so stakeholdermi. © Spolka 2022
Spolka navrhla a viedla aj okrúhly stôl priamo na mieste. © Maruška Šrajerová 2022
Spoločne sme spracovali plán otvorených verejných udalostí, ktoré sa uskutočnili vo vonkajších priestoroch Corsa. © Maruška Šrajerová 2022
Jednou z udalostí bolo spoločné upratovanie. © Spolka 2022
Uskutočnila sa aj cyklojazda. © Aleš Bárta 2022

Výstava

Samostatným výstupom Spolky bolo dielo na výstave SDÍLENÁ ZÁKLADNA. Bolo formou archivácie projektu a súčasne jeho reflexiou. Analýzou uskutočnených udalostí sme sa pýtali aké prvky, fragmenty, atmosféry či situácie tvoria priestor pre posilnenie občianskosti v lokalite Krásné Březno, a vôbec, v Ústí nad Labem:

“Málokdo z organizátorů uvažuje dál, za rámec své akce i hranic prostoru, kterému říkáme umělecká scéna. Dlužno poznamenat, že ani státní grantová politika není soustavnější a soustředěnější činnosti příliš nakloněna. Vydatnou část těchto skutečností však v případě letošní přehlídky vyvažuje výstava Sdílená základna v ústecké Galerii Hraničář, skrze níž se Fotograf Festival poprvé vydal mimo území pražských institucí. Ta je ve spodním patře výstavního prostoru ukotvena prezentací lokálního a participativního projektu slovenského kolektivu Spolka, který v rámci projektu Corso pro nás inicioval vznik platformy pro formulování potřeb místních obyvatel ve vztahu k plánované rekonstrukci stejnojmenného komplexu nacházejícího se v ústecké městské části Krásné Březno. Skupina urbanistek a socioložek koncipovala příspěvek k výstavě především jako prezentační nástroj dosavadních aktivit. Tvorbu instalace však definovala také jako impulz k důsledné archivaci dokumentačního materiálu. To, co se ve Veletržním paláci úplně nezdařilo v případě představení platformy Archiwum Protestów Publiznych, která je zaměřena na dokumentaci protivládních a lidskoprávních protestů, zafungovalo díky ryze užitým a konkrétním aspektům právě zde.” Píše o našej výstave Martin Netočný v recenzii pre Artalk.

Tím a podpora

Projekt Corso pro nás bol spoluprácou spolku Krásné sousedění, Participativní platformy pro urbánní kreativitu a kritiku, iniciativy Tmel, Veřejného sálu Hraničář, Technische Universität Berlin, kolektívov Čarokrásno a Spolka.

© Aleš Bárta 2022


Súvisiace projekty